AllTele förvärvar IT-Totals verksamhet i Västernorrland

IT-Total Västernorrland AB som är ett dotterbolag till IT-Total Holding omsätter ca 24 MSEK årligen och uppvisar ett EBITDA-bidrag på ca 2 MSEK på årsbasis.

AllTele förvärvar IT-Totals verksamhet i Västernorrland 1Företagets erbjudande omfattar en bred portfölj av IT-infrastrukturtjänster, allt från konsulttjänster till funktions- och kapacitetstjänster även kallat molntjänster samt mer traditionella konsulttjänster och lösningar.

AllTeles förvärv av IT-Total Västernorrland AB är ett steg i AllTeles offensiva satsning där målet är att stärka befintliga affärer, samt komplettera och utveckla nuvarande utbud av molntjänster.

– Avyttringen av vår verksamhet i Västernorrland är ett led i vår strategiska fokusering på Stockholmsverksamheten och den tillväxtplan vi jobbar efter där. Med en stark och bra ägare närmare verksamheten får våra medarbetare i Västernorrland nu större möjligheter på alla sätt, säger Christer Alm, VD IT-Total.