ALSO i samarbete med Ways, förenklar arbetsflöden med dokument

ALSO adderar svenska Ways SharePoint-baserade dokumenthanteringssystem MetaShare till sitt Cloud Marketplace, marknaden för molntjänster.

Därmed får ALSO-återförsäljare ett nytt verktyg för att hjälpa organisationer som använder Office 365 att öppna upp möjligheterna med SharePoint och att förbättra samarbete och arbetsflöden. ALSO i samarbete med Ways, förenklar arbetsflöden med dokument 1

Ways har utvecklat MetaShare Online under de senaste två åren som en tilläggslösning till Office 365 / SharePoint som ska hjälpa organisationer att strukturera, effektivisera och förenkla sin hantering av dokument och dess arbetsflöden, för att samtidigt öka organisationens samarbetsförmåga. MetaShare lanserades år 2010 i syfte att tillgodose större företag med licenslösningar men började i början av 2016 att erbjuda flexibla onlinelösningar med låg månadsavgift till företag av alla storlekar.

”Genom att snabbt tillgängliggöra tjänster som gör det möjligt för kunden att bygga vidare på sin investering i Office 365 kan våra kunder optimera kostnadssidan medan användarna får ytterligare funktionalitet i sina existerande tjänster. MetaShare är ett modernt och lättanvänt dokumenthanteringssystem som förbättrar SharePoints onlinefunktion och hjälper användarna att göra det dagliga arbetet enklare”, säger Thorlakur Thorgeirsson, Cloud ISV Manager på ALSO.

”Vi tror att MetaShare kommer att öppna upp möjligheterna för SharePoints dokumenthantering och tillföra ett mervärde för återförsäljare i deras sälj- och supportverksamhet. Eftersom många kunder och slutanvändare idag bekymrar sig för den alltmer komplexa arkiveringen, har MetaShare utformats för att göra arbetet och samarbetet kring alla former av dokument betydligt enklare och mindre tidskrävande. I takt med att Office 365 växer kommer vårt partnerskap med ALSO att bidra till MetaShares expansion till den europeiska och globala marknaden”, säger Per Rolder, VD och Partner på Ways