Amadeus släpper rapport om digitaliseringen av flygplatser

Efterfrågan på globala flygresor ökar, och med begränsad infrastruktur och hög konkurrens pressas flygplatser och deras samarbetspartners att ständigt utvecklas för att fortsätta vara konkurrenskraftiga.

Amadeus släpper rapport om digitaliseringen av flygplatser 1Amadeus har därför undersökt digitaliseringen av världens flygplatser och släpper nu den rapport som undersökningen resulterat i – Airport digital transformation.

Rapporten redovisar branschspecialisters perspektiv på den digitala transformationen av flygplatser, med värdefulla insikter om hur teknik kan användas för att bygga framtidens digitala flygplatser. Den belyser de olika processområdena där tillämpningen av teknik kan ge mest värde och vilka som är de viktigaste framgångsfaktorerna för digital transformation.

Man får också inblick i olika typer av teknik som har stor inverkan på flygplatsers utveckling. Fördelarna med denna teknik sträcker sig från allt från kostnadsreduktion och effektivitet till förbättrad passagerarupplevelse.

Airport digital transformation visar att världens flygplatser är på god väg på sin digitaliseringsresa, men att mycket arbete kvarstår.

Läs mer i den fullständiga rapporten som finns tillgänglig för nedladdning här.