Amadeus uppnår nivå tre i den senaste versionen av NDC-standarden

International Air Association (IATA) har certifierat organisationer efter deras förmåga att stötta NDC (New Distribution Capability)-standarden sedan 2016.

Amadeus uppnår nivå tre i den senaste versionen av NDC-standarden 1Amadeus har nu, med Altéa NDC, förnyat sin nivå tre-certifiering av den senaste versionen av standarden, 18.1, som släpptes i mars 2018.

Version 18.1 är en viktig milstolpe i industrialiseringen av NDC. Det som skiljer 18.1 från tidigare versioner är att den är baserad på flygbranschens nya datamodell, som IATA har tagit fram med hjälp av Amadeus och andra partners. Den nya datamodellen syftar till att erbjuda en konsekvent branschmetod, för att bättre definiera användningen av nya och existerande standarder. Detta stöttar såväl användningen som industrialiseringen av nya standarder, såsom NDC.

– Vi har arbetat hand i hand med IATA och andra branschpartners för att testa och förbättra den senaste versionen av standarden, som kommer att underlätta såväl industrialisering som implementering, säger Gianni Pisanello, VP på Amadeus NDC-X-program. Version 18.1 och den nya datamodellen innebär att NDC-meddelanden mellan flygbolag och tredjeparter – oavsett om det gäller aggregatorer, resesäljare eller andra företag i branschen – nu har en tydligare och samtidigt mer sömlös struktur.

Under 2016 och 2017 uppnådde Amadeus nivå 3 som IT-leverantör och nivå 1 som aggregator. Amadeus är också på god väg att uppnå nivå 3 som aggregator senare i år.