Amazon Web Services öppnar datacenterregion i Sverige under 2018

En ny AWS Infrastructure Region gör det möjligt för kunder att köra arbetslaster i Sverige och ger ännu kortare svarstider för slutanvändare i hela Norden.

Amazon Web Services, Inc (AWS), en del av Amazon.com, tillkännager idag att de kommer Amazon Web Services öppnar datacenterregion i Sverige under 2018 1att öppna en ny Infrastructure Region i Sverige under 2018. Den nya regionen, AWS EU (Stockholm), kommer vid lansering att bestå av tre så kallade Availability Zones. I dag har AWS 42 Availability Zones fördelat över 16 regioner världen över. Under året ska ytterligare två regioner lanseras, i Frankrike och i Kina.

”I mer än tio års tid har vi haft ett stort antal kunder i Norden som byggt sin verksamhet på AWS eftersom vi erbjuder bredare funktionalitet än någon annan molnleverantör, ett betydligt större ekosystem och oöverträffad mognad, tillförlitlighet, säkerhet och prestanda”, säger Andy Jassy, vd på AWS. ”Nordens mest framgångsrika startups, bland annat iZettle, King, Mojang och Supercell, samt några av världens mest respekterade företag som IKEA, Nokia, Scania och Telenor förlitar sig på AWS för att sköta sina affärer – vilket gör att de kan arbeta mer flexibelt och vara mer lyhörda gentemot sina kunder. En AWS Region i Stockholm innebär att svenska och nordiska kunder med särskilda krav på svarstider och datasuveränitet kan flytta resten av sina applikationer till AWS, och därmed dra nytta av lägre kostnader och ökad flexibilitet för hela portföljen.”

Beskedet välkomnas av närings- och innovationsminister Mikael Damberg som ser beslutet som goda nyheter för landet. ”Jag är väldigt glad över att kunna välkomna AWS till Sverige. Deras beslut att etablera en ny region i vårt land är ett erkännande av Sveriges starka konkurrensställning inom EU. Vi har den största andelen el från förnybara källor i EU samt en digital infrastruktur och IT-industri i världsklass”, säger Mikael Damberg. ”Att AWS investerar i Sverige kommer att stärka vår position globalt i den digitala omvandlingen. För oss innebär handel i en modern, global och digitaliserad ekonomi mer än bara handel med varor, det handlar om handel med tjänster, om utbyte av kunskap och om fri rörelse av data.”

AWS har ökat investeringarna i Norden i takt med att kundbasen vuxit. År 2011 etablerade AWS en Point of Presence i Stockholm för att göra det möjligt för kunder att leverera innehåll till sina slutanvändare med kortare svarstider. År 2014 öppnade AWS kontor i Stockholm och år 2015 öppnade man ett i Esbo, Finland. I dag har AWS ett lokalt team med bland annat kundansvariga, lösningsarkitekter, affärsutvecklare, partneransvariga, professional services-konsulter, teknikevangelister och startup community developers som hjälper kunder av alla storlekar att ta steget till AWS moln. I och med lanseringen av den nya regionen, AWS EU (Stockholm), kommer AWS att kunna leverera ännu kortare svarstider. Dessutom kommer kunder med höga krav på datasuveränitet att kunna lagra sina data i Sverige och vara säkra på att deras innehåll inte kommer att flyttas någon annanstans, om de inte väljer att flytta det själva.