Anka Wittenberg om hur SAP blir mer innovativt med strategi för mångfald

[KVINNOR PÅ KANALEN] Anka Wittenberg, Diversity & Inclusion Officer, är globalt ansvarig för mångfald och integration på SAP.

När man som SAP har hundratusentals kunder över hela världen är mångfald en förutsättning för innovation. SAP har därför en global strategi som täcker fyra områden: kön, ålder, kultur och personer med funktionshinder.