IT-Kanalen Partner

IT-Kanal Partner är en bärande del i IT-Kanalens verksamhet eftersom de bidrag som partner lämnar främjar vårt syfte: att förse it-kanalen med relevant information. Vi är måna om att vara tydliga när vi presenterar materialet så att ingen ska behöva tveka om vem som står som avsändare.

I korthet handlar det om följande:

  1. Längre texter. Vi kallar konceptet Kanalröst och enda begränsningen är att innehållet inte primärt ska syfta till att sälja specifika produkter eller tjänster. Texten publiceras första gången i ordinarie nyhetsflöde (ej som så kallade Toppnyhet) och är sedan tillgänglig under menyval Partner. Ny texten får lämnas upp till 6 gånger per år.
  2. Redaktionella intervjuer. Någon av våra journalister gör en intervju med representant för sponsorn, som själv bestämmer temat för intervjun. Texten skrivs dock av journalisten och behandlas i övrigt som vårt icke partnerrrelaterade material. I den färdiga texten framgår det tydligt att det rör sig om en intervju med en sponsor och att denna själv har valt intervjuperson och ämne.
  3. Videopresentation. Exempelvis produktpresentation, utbildningsvideo eller något annat. Görs tillgänglig under en månad på nättidningens förstasida och återfinns sedan under menyval Partner (el. motsv.).
  4. Eventbevakning. Vi rapporterar från 2 event och sänder på it-kanalen samt sociala media
  5. Annonsering. i It-kanalen.se. panorama och superrektangel

Pris 253 000 sek / Helår


Post Comment