Content / Kanalröst

Kanalröst är vår benämning på native, alltså texter där du som annonsör är avsändare. Den enda begränsningen är att innehållet inte primärt ska syfta till att sälja specifika produkter eller tjänster. Utan lyfta en fråga, berätta om ett case, eller VD, Marknadschefen, Produktchefen berättar (om något). Texten publiceras första gången i ordinarie nyhetsflöde (ej som så kallade Toppnyhet) och är sedan tillgänglig under menyval Kanalröster och i ett eget löp intill huvudlöpet.

  • Texten får vara ca 3500 tecken inkl mellanslag
  • Bild ska medfölja texten
  • Den ligger på kanalröstlöpet i en månad

Pris: 13 800 kr


För mer information eller offert, kontakta någon nedanför:

Alexander Guldroth
Sales Manager
Mobile: +4670 975 40 82
Mail: alexander@it-kanalen.se
Fredrik Nord
Account Manager
Mobile: +4676 409 55 07
Mail: fredrik@ahait-media.se
Annika Guldroth Baxivanos
CEO
Mobile: +4673 041 62 34
Mail: annika@it-kanalen.se
Joakim Andersson
Account Manager
Mobile: +4676 259 54 27
Mail: joakim@ahait-media.se