”Äntligen – vårt första ramavtal!”

Hamid Raziullah Datanova
Hamid Raziullah, vd för Datanova i Göteborg, ser att ramavtalet med Göteborgs Stad kring Apple-service kan förenkla i kommande upphandlingar.

Datanova i Göteborg har rott hem sitt första ramavtal. Det handlar om service av Apple-produkter under två år för 60 000 anställda i Storgöteborg. Avtalet är värt upp till 10 miljoner kronor.

Återförsäljaren Datanova i Göteborg har all anledning att fira. De har just ingått sitt första ramavtal, med Göteborgs stad. Det gäller service och reparation av Apple-produkter under två år. Avtalet täcker 60 000 användare i hela Storgöteborg och vd Hamid Raziullah uppskattar värdet upp till 10 miljoner kronor.

Men det är inte bara affärerna han ser fram emot. Det här öppnar även för kommande ramavtal, säger han.
– I många ramavtalsupphandlingar efterfrågar man referenser från tidigare avtal. Det har gjort att det varit väldigt svårt för oss att komma in i avtal tidigare. Det här kommer säkert att underlätta. I synnerhet som Göteborgs stad ju är en så stor aktör.

Lång väg

Han berättar också att upphandlingsprocessen har varit lång och även inneburit överklaganden, vilket har förlängt processen ännu mer. De har dessutom behövt göra förändringar i lagerlokalen och bygga om till dammfria miljöer där reparationer sker. Bland annat. Det har med andra ord varit en lång och bitvis mödosam väg.

Vice vd Wahid Raziullah berättar:
– Att få förtroende att bedriva den mest komplexa service som Apples produkter är kända för, är en ära. I upphandlingen har vi nyttjat all den kompetens som finns på DataNova för att lämna ett konkurrenskraftigt anbud samtidigt som vi har tittat på hur vi kan utveckla vårt miljötänk ännu mer.

Så hur firar ni nu då?
– Det har blivit en och annan gräddtårta när vi avslöjade nyheterna för personalen, säger Hamid.

Post Comment