Är du rätt utrustad för ditt jobb?

Låt dig inte förföras av den senaste och fräckaste modellen!

– Vår marknad befinner sig just nu i krig. De traditionella producenterna av stationära och bärbara datorer tävlar om marknadsandelar med stora konsumentvarumärken som Apple och Samsung, som hävdar att deras erfarenheter av användarupplevelsen för privata konsumenter också kan utnyttjas för att förbättra användarupplevelsen av företagsenheter.BYOD-Bring-your-own-device1-384x440

Som en direkt följd av detta blir viktiga beslutsfattare inom näringslivet ofta förvirrade av de otydliga gränserna mellan konsument- och företagsenheter och har svårt att bestämma sig för vilken enhet som är bäst för företagets fältarbetare. Behöver de till exempel verkligen en fullt ruggad enhet som ibland kan vara dyrare än vissa konsumentprodukter?

För många finns det inte längre en tydlig skillnad mellan konsument- och företagsenheter, särskilt efter uppkomsten av BYOD (Bring Your Own Device). För inte alltför länge sedan kunde man lätt se att en konsumentenhet var till för underhållning och för personligt bruk som till exempel att skicka e-post, surfa på internet, använda webbaserade appar eller titta på strömmande media. De var tunna, lätta och snygga.

Ruggade företagsenheter var å andra sidan helt annorlunda. Dessa var utformade för att användas i verksamheten och främst i tuffa miljöer, som krävde en mer hållbar och slitstark konstruktion samt med de funktioner som behövs för fältarbetare och servicetekniker. Deras primära funktion var att samla in data på en plats eller vid ett tillfälle där det var stor risk att man kunde tappa eller skada enheten. Dessa enheter måste också skyddas mot damm och skräp som är vanliga i miljöer som till exempel ett lager, en byggarbetsplats eller instabila platser såsom en oljerigg. De var i högsta grad funktionella, men de var inte tunna, lätta och snygga.

Den utbredda användningen av IT har påskyndat en radikal förändring och lett till en ökad efterfrågan av enheter som kombinerar konsumentkvalitet med robusta, stryktåliga egenskaper. Idag förväntar vi oss att våra enheter ska vara tunnare, lättare och snabbare. Vi gillar snygga konsumentenheter, smartphones och surfplattor med mycket funktionalitet. Vi har tillgång till tiotusentals appar, som kan göra allt från att planera en semester till att betala våra räkningar.

Ur ett företagsperspektiv finns det också krav på att enheterna ska innehålla flera portar, ha tillräcklig batteritid och vara lätta att transportera från plats till plats samt fungera i alla väder. Alla dessa faktorer är viktiga att tänka på när du väljer din enhet, särskilt om du arbetar i en utsatt miljö.

Med detta i åtanke, här är några faktorer att fundera på när du väljer din nästa enhet:

Felfrekvens på konsumentenheter

En mobil konsumentenhet är helt enkelt inte byggd för att hålla så länge som en ruggad enhet. Enligt en VDC Research-rapport från 2013 har icke-ruggade enheter 100 % större risk att gå sönder än ruggade enheter. En konsumentenhets livscykel mäts i månader, medan en ruggad enhet mäts i år.

Under en femårsperiod är den totala ägandekostnaden för en konsumentenhet i själva verket 50 % högre än för en ruggad enhet, eftersom många användare måste ersätta sina konsumentprodukter två eller tre gånger under denna period och i slutändan fått lägga ut mycket mer pengar än de ursprungligen hade planerat.

VDC Research-rapporten visade också att ett fel på enheten i genomsnitt orsakar ett stopp i arbetet på cirka 80 minuter. Så det är inte bara ersättnings- och reparationskostnader du behöver räkna med, utan även förlorade mantimmar. Genom att använda en ruggad enhet, som minimerar driftstopp, kan du öka produktiviteten och effektiviteten.

Säkerhet

Konsumentenheter har inbyggd säkerhet, men inte på samma höga nivå som en företagsenhet. Efter tillkomsten av BYOD öppnar företag upp sina nätverk för alla typer av risker. Att få tillgång till data om ditt företag via en konsumentenhet, som även kan användas för att ladda ner filmer, ladda upp bilder och surfa på internet, kan utsätta ditt företags nätverk för risker. En ruggad enhet är avsedd för yrkesmässig användning och innehåller säkerhetsfunktioner som följer strikta riktlinjer och skyddar enheter från att utsättas för risker.

Mot bakgrund av den senaste tidens dataintrång är säkerhet högsta prioritet för de flesta företag, särskilt de som hanterar känsliga uppgifter. Genom att använda enheter som håller sig till strikta riktlinjer kan företag känna sig lugna i visshet om att deras system är skyddade mot dessa typer av attacker.

Bekvämlighet
Tidigare var konsumentenheter överlägsna när det gällde bekvämlighet och estetik. Om du placerade en konsumentenhet bredvid en ruggad enhet skulle dess design, skärm och breda utbud av appar få den ruggade enheten att kännas långsam och föråldrad. Detta har förändrats. Många av dagens ruggade enheter har många likheter med en smartphone eller surfplatta för konsumenter. De flesta ruggade enheter är nu även kompatibla med Android och Windows vilket underlättar överföring mellan operativsystem.

Är konsumenttrenden att välja den tunnaste designen på bekostnad av dess användbarhet? På de senaste megatunna enheterna har till exempel VGA- och USB-portar i full storlek tagits bort för att passa designen. Men företag kräver fortfarande dessa portar för många dagliga sysslor, såsom att presentera och ansluta sig till nätverket och att vara uppkopplad kan vara nödvändigt för en mobil arbetare.

Det är uppenbart att ruggade företagsenheter nu kan erbjuda ett modernt och praktiskt alternativ för mobila arbetare inom alla sektorer. Genom att ruggade enheter är utformade för att skydda enhetens nyckelkomponenter såsom skärm, hårddisk och tangentbord (de som oftast skadas i vanliga bärbara datorer), kan de anställda vara aktiva och på resande fot utan att behöva oroa sig över vanliga skador och fel som kan uppstå på deras bärbara dator eller surfplatta.

Så nästa gång du letar, låt dig inte förföras av nya, fräcka konsumentprodukter som kommer att kosta mer än de smakar när du får byta ut enhet efter enhet, år efter år.

Post Comment