Arbetstagarna i Norden är mer digitala än sina företag

Digitaliseringen har på kort tid förändrat spelplanen för många branscher och företag. En ny nordisk undersökning från Accenture visar att arbetsstyrkan generellt är positivt inställd till ny digital teknik – fyra gånger fler är positiva än negativa till hur digitaliseringen kommer att påverka deras arbetsliv, och majoriteten tror att både innovation och produktion inom företagen kommer att förbättras. Men företagen själva halkar efter, och fyra av tio av de anställda anser att deras företag borde göra mer för att dra nytta av digitaliseringen. 

Oscar-Ebbinghaus-Small
Oskar Ebbinghaus, Accenture Strategy från Accenture Strategy

Accenture har genomfört en undersökning bland drygt 2 000 företagsledare och anställda i Norden kring deras inställning till digitalisering och hur denna förväntas påverka deras arbetssituation. Resultaten visar att 38 procent tror att digitala lösningar så som robotteknik, appar, big data och artificiell intelligens kommer att förbättra deras arbetsliv framöver. Endast 8 procent tror att deras arbetssituation kommer försämras till följd av digitaliseringen. 56 procent tror att både innovationen och produktionen inom företaget kommer att öka, och endast 4 procent tror att en robot kommer ta över deras jobb.

–          Den nordiska arbetskraften har kommit långt i den digitala utvecklingen, och det är viktigt för oss som region att så många är positiva till de möjligheter som digitaliseringen medför. Detta indikerar att vi kommer att fortsätta ligga långt fram inom innovation och nytänkande, säger Oskar Ebbinghaus, från Accenture Strategy.

Undersökningen visar samtidigt att 43 procent av de anställda anser att deras företag borde göra betydligt mer för att dra nytta av den digitala tekniken. Fler än hälften i Norden (57 procent) tror inte att deras företag är redo att dra nytta av nya digitala lösningar, så som sociala medier, sensorer, 3D-printing eller robotteknik för att förbättra verksamheten.

–          Många företag jobbar aktivt med digitalisering, men våra resultat visar att de anställda anser att mer både kan och bör göras. Företagen bör lyssna till detta och dra nytta av de anställdas engagemang och drivkraft. Digital utveckling i arbetslivet bör ses som något positivt som förstärker personalen snarare än ersätter den. Till exempel kan den göra oss starkare, duktigare på att samarbeta och mer effektiva. Ett innovationsområde som vi följer noga är så kallade wearables, bärbar teknik, som kan fästas exempelvis på en industriarbetares arm och avlasta tunga lyft eller göra denne stadigare på handen, säger Oskar Ebbinghaus.

Sett till landspecifika resultat svarar 59 procent av arbetstagarna i Sverige att de proaktivt lär sig nya digitala verktyg och färdigheter. Denna siffra är dock lägst i Norden, där motsvarande siffra för Norge, Finland och Danmark är 83, 63 och 74 procent. I Norden som helhet tror 60 procent att den digitala utvecklingen kommer att ha stor eller ganska stor påverkan på vilka färdigheter eller kunskaper som krävs av de anställda om tre år.

–          Det är lite intressant att svenskar ligger efter sina grannländer när det gäller att anamma ny digtal teknik. Svenska företag måste verkligen jobba mer aktivt för att göra sina företag digitala på riktigt, dels rent operativt för att förbättra verksamheten men också för att förbättra arbetsmiljön för sina anställda. Genom att låta digitaliseringen genomsyra hela organisationen och uppmuntra anställda att lära sig nya digitala verktyg och lösningar kan svenska företag fortsätta vara världsledande på IT och digitalisering, säger Oskar Ebbinghaus.

 

Post Comment