Arcserve uppgraderar i Norden tillsammans med Active IT

Arcserve har slutit ett avtal med Active IT vilket gör dem till exklusiv distributör i Norden avseende Arcserves alla produkter och lösningar.

Arcserve uppgraderar i Norden tillsammans med Active IT 1
Mick Bradley

Det är ingen liten aktör som nu har bestämt sig för att satsa ännu mer på den Nordiska marknaden där de redan har funnits i några år. Arcserve grundades redan år 1983 och har kunder i över 150 länder världen över. Det visar på att deras lösningar för bland annat backup och DR (Disaster Recovery) är mycket uppskattade.

Två proaktiva företag gör gemensam sak

Vi ringer upp Mick Bradley, SVP Emea, och Vince Black på Arcserve för att få veta mer om detta nya samarbete.

”För oss är den Nordiska marknaden viktig. Den är välfungerande och har en bra infrastruktur. Generellt sett ligger de Nordiska länderna i framkant när det gäller att ta till sig ny teknik. Vi ser också att den marknaden fortsätter att växa starkt”, berättar Mick.

Arcserve uppgraderar i Norden tillsammans med Active IT 2
Vince Blackall

”Vi har haft en fantastiskt bra start i Norden och nu vill vi ta de framgångarna till nya höjder. I Active IT ser vi en proaktiv samarbetspartner som verkligen vill nå ut med vårt budskap. Vi kommer också att öka våra egna resurser avseende Norden”, säger Vince.

”Vi erbjuder även molnlösningar baserade på ny teknik. Molnet är ett strategiskt viktigt område för oss. Det affärssegmentet växer med 2-3 gånger per år”, fyller Mick i.

Även Active IT är en rutinerad aktör som grundades år 1998. Deras erbjudande är en kombination av konsulttjänster och lösningar inom bland annat lagring, backup och molntjänster. Vi pratar med Linus Gran på Active IT. Han bekräftar bilden av att detta är två proaktiva företag som kommer att agera tillsammans på den Nordiska marknaden.

”Arcserve är, precis som vi, ett företag med proaktiv kultur. De är både seriösa och duktiga. De har dessutom flera riktigt bra lösningar som vi nu kan erbjuda våra kunder. Det känns mycket bra för oss”, berättar Linus.

Vad är det som utmärker Arcserve som leverantör?

Arcserve uppgraderar i Norden tillsammans med Active IT 3
Linus Gran

”Jag tycker att deras lösningar är de mest agila på marknaden. Dessutom är de skalbara till i stort sett vilken miljö som helst. Faktum är att jag har själv arbetat på Arcserve tidigare och jag har en mycket god kännedom om företaget. Att jag dessutom känner flera av deras medarbetare gör det hela lättare. För oss på Active IT känns det stimulerande att nu kunna komplettera vårt erbjudande med Arcserves breda produktportfölj”, säger Linus.

Ett smörgåsbord av lösningar

En händelse som kan se ut som en tanke är att den 1 maj i år lanserades Arcserves UDP version 7. Enligt Arcserve innebär den nya versionen att tiden för att hantera backuper kan reduceras med upp till 50 %. Dessutom stöder den multicloud-strategier samt frigör lagringskapacitet genom en effektivare lagringsteknik kompletterat med en starkare AES kryptering.

En annan del av deras utbud är Arcserve 9000 Series Appliances som är ett verktyg för att hantera återskapande av data efter en krasch eller ett intrång. Den innehåller molnlösningar för backup och DR samt stödjer bland annat Amazon AWS och Microsoft Azure. Arcserve 9000 Series Appliances är i första hand skapad för medelstora respektive stora företag och organisationer.

Avslutningsvis frågar vi Linus Gran om vilka förväntningar han och hans kollegor på Active IT har på den närmaste framtiden?

”Eftersom vi redan kan Arcserves produkter kommer det inte att behövas någon startsträcka för oss att komma igång. Nu handlar det om att få ut budskapet att vi har slutit detta avtal och träffa både nya och befintliga kunder för att se hur Arcserves lösningar kan passa in”, svarar han engagerat.

Läs mer om Arcserve: https://www.arcserve.com/

Läs mer om Active IT: https://www.active.se/