Arista lanserar plattform för hybrida molnlösningar

Arista Networks introducerar nu sin nya mjukvaruplattform Arista Any Cloud.

Plattformen är utformad för att minska företagens driftkostnader och komplexitet, genom förenklad integrationArista lanserar plattform för hybrida molnlösningar 1 och hantering av hybrida molnlösningar över privata och publika moln. Det nya virtualiserade erbjudandet – Arista vEOS Router – kombinerat med CloudVision och den nya Cloud Tracer  -funktionen, erbjuder användarna oavbruten drift, instrumentering, säkerhet och telemetri över flera olika molnmiljöer.

– Aristas Any Cloud-plattform går längre än att stödja publika och privata moln, och förändrar företagens hantering av on-premise-datacenters i grunden. Vi hjälper kunder att lyckas med sina hybridmolnsatsningar genom att utöka Arista EOS och CloudVision över nätverksgränserna, säger Jayshree Ullal, VD och koncernchef för Arista Networks.

Molnprinciper gör det möjligt att utöka hantering av arbetsflöden från egna datacenters till publika moln

Aristas Universal Cloud Networking (UCN) levererar samordnade molnbaserade funktioner som förenklar nätverksarkitekturer över flera olika användningsområden. Genom att nätverksbaserade arbetsflöden från befintliga system kan standardiseras så att de går att hantera på molnnivå, möjliggör Aristas UCN en mer strömlinjeformad modell där företagskunder kan utöka hanteringen av arbetsflöden från sina egna datacenters till publika moln.

Arista EOS (Extensible Operating System), distribuerat och beprövat i världens största datacenter och molnnätverk, har en nyckelroll i Arista Any Cloud-plattformen. Med vEOS-routern får Arista EOS nu stöd över flera hypervisor- och molnimplementeringsplattformar. Tack vare att samma beprövade EOS software images körs genom hela Aristas produktsortiment, bidrar vEOS-routern till att kunden får en operational model som är lika över samtliga Arista-baserade datacenternätverk. vEOS-routern använder befintliga molnbaserade routing stacks och omfattar flera förbättringar, som t ex IPSEC VPN-tunnlar, för att säkert sammanföra arbetsflöden över olika molnimplementeringar. Dessutom är vEOS-routern integrerad med API:s från molnleverantörer för att möjliggöra sömlös implementering, automatisering, analytics och end-to-end-visibility.

– Olika platser i nätverket utvecklas till ett mjukvarudefinierat moln. Arista förenklar hybrid- och multi-cloud-användning för sina kunder på ett övertygande sätt, säger Brad Casemore Datacenteranalytiker på IDC. Aristas Any Cloud-approach ger företag möjlighet att hantera och utöka sina molnbaserade nätverk på många nivåer.

Cloud Tracer-funktion för molnvisibilitet

Arista CloudVision stöder även nya hybridmolnbaserade use cases, med en nyckelfärdig lösning för automatisering, telemetri och orkestreringstjänster som behövs för att kunna koppla samman flera multi-cloud-lösningar till en helhet. Nätverksövergripande uppgraderingar och rollbacks kan automatiseras stor skala, vilket reducerar driftstopp och störningar annars kan orsakas av manuella misstag. Felsökning relaterade till hybridmoln reduceras med händelsekorrelation över användningsområden och hanteras av EOS-streaming i realtid, kombinerat med CloudVision-analysmotorer och visualiseringslösningar. Dessutom säkerställer Aristas nya Cloud Tracer-funktion att visibilitet och tillgänglighet kontinuerligt spåras över hela hybridmolnmiljön, inklusive public cloud direct connections, remote datacenter connections och cloud exchange points.

Arista Any Cloud som ekosystem

Arista Any Cloud-plattformen är utformad för att stödja alla publika eller hybrida molnmiljöer, inklusive Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure-plattformen, Microsoft Azure Stack, en förlängning av Azure, Google Cloud Platform och Oracle Cloud Infrastructure. Stödet i varje miljö kombineras med validering och registrering av dessa lösningar i molnmarknadsplatsens infrastruktur som tillhandahålls av varje molnleverantör, vilket förenklar implementeringen för företagskunden.

Denna plattform förbättras ytterligare genom integration med the Equinix Cloud Exchange, som ger direkta högpresterande uppkopplingar till över 70 olika molnleverantörer. Tack vare integrationen av Arista EOS och CloudVision-plattformar kan Equinix-kunder tillgodogöra sig samma pålitliga verktyg för molnnätverk i ännu ett molnanvändningsområde.

Med Arista Any Cloud-lösningen erbjuds företagskunder möjlighet att driftsätta en pålitlig och säker multi-cloud-upplevelse på ett samordnat sätt överallt i molnet via Universal Cloud Network. Detta gör det möjligt för IT-organisationer att använda sig av olika molnresurser oavsett var de befinner sig, och få bättre tillgänglighet till tjänster och applikationer över alla molntyper.