Arrow bjöd in till konferens kring säkerhet och allianser

”Fördelen med att automatisera kring säkerhet är att det blir rätt varje gång.”

Så inledde Arrow sin konferens i Victoria Tower i Kista där man lyfte frågan om säkerhet gällande infrastrukturen inom IT-system.

IT-kanalen.se
Niclas Elding, Business Unit Director på Arrow

Nyligen arrangerade man en heldag kring att öka säkerheten, skapa goda förutsättningar för leverantörerna samt nyttja tekniken för att skapa automatisering och minska kostnader.

Säkerhet A och O

Säkerhet är avgörande i IT-branschen och för alla som tillhandahåller tjänster kring infrastruktur.  Arrows viktigaste bidrag för att upprätthålla säkerheten är företagets position som distributör. För att kunna leverera en bra produkt eller tjänst till kunderna krävs en teknisk kompetens som kan verifiera vilken lösning som är bäst lämpad i respektive scenario.

  • Arrow är kittet mellan våra leverantörers produkter och våra partners lösningserbjudanden. Vi besitter den positionen tack vare teknisk kompetens och en djupgående förståelse för affärsprocessen kring att lösa faktiska problem och utmaningar hos slutkunderna, säger Niclas Elding, Business Unit Director på Arrow ECS Sweden AB.

Vikten av allianser

Allianserna är en viktig ingrediens för att kunderna ska få en helhetslösning som tillgodoser alla behov.

En av Arrows samarbetspartners, Juniper Networks, fanns på plats under dagen och berättade om sin funktionalitet inom routing, switching och security. Man berättade på ett kreativt sätt med paralleller till Sagan om Ringen, om hur hoten på infrastrukturen dyker upp i många olika skepnader och på olika sätt. En del är uppenbara medan andra försöker smyga sig in i applikationerna.

Minimera attackytan

VMware, en annan av Arrows samarbetspartners, pratade om vikten av att minimera attackytan. För en kostnadseffektiv lösning kan man nyttja befintliga investeringar och använda den infrastruktur som redan finns installerad. Flera lager av säkerhet kan byggas till samtidigt som man utgår från samma regelverk. Man lägger till säkerhetsregler ”lokalt” och flyttar enheterna med mycket trafik till samma host. Resultatet blir en koncentrerad lösning som medför enkelhet, stabilitet och högre säkerhet tack vare att attackytan minskas.

Tendenser framåt

Arrow ser just nu markanta förändringar inom många områden, exempelvis utmaningen med
växande datamängder och hur dessa ska tas tillvara. Ett annat område som på allvar börjar bli aktuellt är hur man på ett säkert sätt ska kunna få åtkomst till alla applikationer på olika enheter, såsom datorer, telefoner och plattor.

  • Det är ett angeläget område då den generation som snart kommer ut i arbetslivet har helt andra krav än vad, tyvärr, de allra flesta organisationer är förberedda på, avslutar Niclas Elding.

[slideshow_deploy id=’15128′]

Post Comment