Arrow ECS ”Internet of Things – Seminariedag”
Hem DISTRIBUTÖRARROW Arrow ECS ”Internet of Things – Seminariedag”

Arrow ECS ”Internet of Things – Seminariedag”

Publicerat av: Redaktionen

[KANALPARTNER] Arrow ECS bjöd in sina partners till en seminariedag på temat Internet of Things. IT-Kanalen var också där och vi tog chansen att få lyssna till intressanta föredrag samt enskilda samtal med ett par av föredragshållarna.

Arrow ECS ”Internet of Things - Seminariedag” 1

Christian Lundberg, Marknadschef på Arrow

Dagen började med att vi hälsades välkomna av Christian Lundberg som är Marknadschef på Arrow. Han inledde med att visa en film om ett av de många projekt med ny teknik som Arrow driver. På filmen får vi se racerföraren Sam Schmidt som efter en tävlingskrasch år 2000 är förlamad från nacken och ner. Tillsammans med Arrow-teamet har de utvecklat en specialdesignad Corvette som Sam kan köra själv. Med hjälp av sensorer på huvudet och en luftslang i munnen styr han ratten och gaspedalen. Det var verkligen en film som fick fart på både känslor och tankar hos oss åhörare. Filmen finns att se på Youtube. Sök på ”I am a racecar driver”.

Arrow ECS ”Internet of Things - Seminariedag” 2

Jes Kongsmark, VD på Arrow ECS

Jes Kongsmark, VD på Arrow ECS, hälsade också alla välkomna och såg fram emot en dag där tankar och idéer utbyts mellan seminariedeltagarna.

Från sensor till solnedgång

Efter Christians och Jes inledning intogs scenen av Morten Kreiberg Block som är Marketing and Engineering Director, med ansvar för Norden, på Arrow Components.

Under rubriken ”From Sensor to Sunset” berättade Morten om den resa som Arrow har påbörjat. Målet är att förflytta sig från att enbart vara en distributör av komponenter till att bli en leverantör av tekniska helhetslösningar. En av anledningarna till att IoT växer explosionsartat är att priserna går ner, menar Morten. Det i sin tur innebär att mängden data som skickas till och från alla uppkopplade enheter antar gigantiska proportioner. Som ett exempel nämndes självkörande bilar. De kommer att generera 40 terabyte data per dag. För att försöka förstå hur tekniskt avancerade de självkörande bilarna behöver vara berättade Morten att antalet rader programmeringskod i en självkörande bil är 300 miljoner. Det kan jämföras med antalet kodrader i Boeings 737 Dreamliner vilket ”bara” är 6,5 miljoner. Även om IoT växer så det knakar är det ändå bara i sin linda. Nya användningsområden kommer till hela tiden.

Från tom till full

Morten berättar om ett uppdrag där de fick prova nya lösningar på ett till synes enkelt problem.  Arrow fick frågan från Roskildefestivalen om de kunde hjälpa till med att skapa en lösning för övervakning av alla de mobila toaletter, s.k. Bajamajor, som ställs ut i samband med festivalen. Det var givetvis inte fråga om kameraövervakning utan de ville få en signal om när det var dags att tömma toaletten. Ibland missades det och följden blev att toaletten blev överfull och festivalbesökarna missnöjda. När Arrow-teamet fick veta att toaletterna töms med en stor sugslang och därefter tvättas invändigt med högtryckstvätt insåg man att lösningen inte var så enkel som att sätta in elektroniska sensorer i Bajamajorna. Teamet samlades i sitt labb och började fundera. Lösningen blev att ”tänka utanför boxen” både bildligt och bokstavligt talat. Arrow placerade en viktsensor i varje hörn under Bajamajan. Genom att ta reda på vad toaletten väger tom och hur mycket den väger när den börjar bli full hade man en enkel lösning. Varje toalett signalerar själv när den behöver tömmas.

Det intressanta är egentligen vad som hände sedan. Projektgruppen funderade ett varv till och insåg då att med denna lösning hade de skapat förutsättningar för att hjälpa sin kund ytterligare. Genom att titta på de viktkurvor som respektive toalett sände ut kunde man se hur många gånger som någon hade gått in i toaletten. Detta gav festivalarrangören ett fantastiskt bra underlag för att se om man hade fördelat ut toaletterna på området på ett optimalt sätt. Dessutom gavs det en möjlighet att signalera vilka toaletter som var lediga vid varje givet tillfälle. Faktum är att man även kunde utläsa om varje besökare hade uträttat sina behov sittande eller stående eftersom viktfördelningen mellan hörnen visade det.

Möjligheterna är närmast obegränsade

Arrow ECS ”Internet of Things - Seminariedag” 3

Morten Kreiberg Block, Marketing and Engineering Director, ansvar för Norden

Morten Kreiberg Block fortsatte med att ge oss fler exempel. I samband med att en trafikolycka inträffar kommer de inblandade bilarna själva skicka information om GPS-koordinater, hastighet, passagerarnas hälsa i form av t.ex. puls. Det innebär att räddningspersonalen kallas till platsen direkt när olyckan sker samt att de på vägen dit får en massa information om vad som väntar dem vid ankomsten till olycksplatsen.

Alla dessa nya affärsmöjligheter ställer nya krav på aktörerna inom IT-branschen. Redan idag ser vi flera företag, däribland Arrow, som går in i ett gemensamt projekt för att skapa en ny tjänst eller produkt. Samtidigt kan de vara konkurrenter i andra sammanhang. Det kommer att bli naturligt att konkurrenter ibland ser fördelar i att lösa en uppgift genom att samarbeta och ställa sina samlade resurser till förfogande.

IoT i verkligheten

Ett annat föredrag hölls av Marcus Gullberg med temat; IoT i verkligheten. Han talade bl.a. om hur stora företag som t.ex. Sandvik och ThyssenKrupp förändrar sina affärsmodeller för att anpassa sig till den delvis nya spelplanen. Marcus arbetar på Microsoft som Business Development Manager.

Den tyska stålkoncernen Thyssenkrupp är kanske i Sverige mest känd som en tillverkare av hissar och rulltrappor även om deras produktutbud är mycket större än så. När det gäller hissar har man ändrat sin affärsmodell från att bara sälja hissar som en produkt till att sälja hissar som en tjänst. De har paketerat leverans. installation, service o.s.v. till en tjänst där de tar helhetsansvaret för att kunden har fungerande hissar i sin fastighet.

Genom att placera en mängd med olika sensorer och givare i hissar och hisschakt kan de sedan analysera data. Med hjälp av Maskin Learning i Microsofts moln Azure kan Thyssenkrupp redan innan en hiss går sönder få information om att hissen behöver servas. Det kan t.ex. vara så att tiden för inbromsning är omärkbart längre än den ska vara. Servicepersonal åker då ut för att åtgärda ett fel som egentligen ännu inte har inträffat. Deras personal använder Microsoft Hololens. Det är ett headset som visar ett hologram där reparatören kan se all information som behövs för att åtgärda felet. En av flera fördelar med att använda Hololens är att man har båda händerna fria när man arbetar.

Under ytan händer det mycket

Arrow ECS ”Internet of Things - Seminariedag” 4

Marcus Gullberg, Business Development Manager på Microsoft

Marcus berättade även om ett spännande forskningsprojekt, Natick, som handlar om att etablera datacenters på havsbotten. Microsofts projekt har pågått i ett par år. Om detta visar sig vara genomförbart är den största vinsten att man får en kylning som blir mycket billig och tillförlitlig. En annan fördel är att en stor del av världens befolkning bor vid kuster och avståndet till datacentren minskar generellt sett.

Vi får möjlighet till ett samtal med Marcus Gullberg efter hans föredrag. Vi frågar honom om hur han ser på säkerhetsaspekten när det gäller den intensiva utvecklingen av IoT? Låt mig säga så här, säger han, före Snowden-affären trodde vi att spioneri förekom, nu vet vi! Information från FRA visar att mängden attacker ökar från olika aktörer. Norden ligger långt fram när det gäller att ta till sig den tekniska utvecklingen och är därför mer utsatt generellt sett. Men vi ligger också bra till när det gäller att skydda sig mot intrång och medvetenheten har blivit högre. Eftersom det idag i genomsnitt tar 8 månader innan ett intrång hos ett företag upptäcks är det mycket viktigt att vi upptäcker intrång mycket tidigare men målet är givetvis att stoppa dem redan när de inträffar. På Microsofts datacenters analyseras inloggningar och onormala aktiviteter. De har även IT-branschens första Cybercrime Unit som samarbetar med Europol m.fl. Vi jobbar aktivt med säkerheten i Azure genom en rad olika rutiner för att säkra kundens data. Allt ifrån design av nya tjänster till att säkerställa trygga backup-rutiner och jag kan berätta att en uttjänt hårddisk smulas sönder rent fysiskt innan den får lämna datacentralen, säger Marcus.

En sann veteran på Arrow

Avslutningsvis samtalade vi även med Morten Kreiberg Block som har arbetat i 23 år på Arrow. Hans gedigna teknikintresse har fått frodas och utvecklas under åren på Arrow. Även han är inne på säkerhetsaspekterna och lyfter fram att den allmänna medvetenheten om riskerna finns men att den kan bli bättre. Ett hushåll eller en arbetsplats kan i praktiken drabbas av ett intrång via glödlampor eller bildskärmar och det är nog inte alla som tänker på att skydda sig på bästa sätt.

Du berättade i ditt föredrag att Arrow har påbörjat en resa mot att bli en leverantör av helhetslösningar. Hur långt har ni kommit?, frågar vi. Vi har byggklossarna och tillsammans med våra partners har vi startat en intressant resa som vi är i början på. Det är en lärande process, avslutar Morten med en klingande dansk accent.

[slideshow_deploy id=’19076′]

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information>>