Arrow ECS ”Nu siktar Arrow ECS ännu högre”

[KANALPARTNER] IT-Kanalen tog del av årsredovisningen för Arrow ECS och kunde konstatera att de har en mycket positiv utveckling. Vi stämde träff med ledningsgruppen för att få veta vad som ligger bakom deras framgång.

Mötet äger rum på det svenska huvudkontoret i Kista. Stämningen är god och det märks direkt att det här är ett företag som mår bra. Bolagets VD Jes Kongsmark hälsar oss välkomna och inleder med att berätta att en av orsakerna till företagets framgång är att de har lyckats skapa ett öppet klimat där alla känner att de är med och bidrar till det positiva resultatet.

Rätt person på rätt plats

I samband med att Jes tog över VD-rollen inleddes ett arbete

Arrow ECS ”Nu siktar Arrow ECS ännu högre” 1med att hitta rätt person på respektive plats i organisationen. Resultatet är att flera av medarbetarna numera har nya roller inom företaget. Självklart kan det upplevas oroligt för personalen men faktum är att resultatet blivit mycket lyckat. Det har också inneburit en kompetensutveckling för många.

Om man tittar på ledningsgruppen som vi besöker idag är det endast en av de tio som är kvar i sin tidigare roll. Olyckskorparna kanske kraxade att det här inte kommer att gå men Arrow ECS har, under ledning av Jes, bildat ett ledningsteam som fungerar utmärkt tillsammans. Det gäller inte bara ledningsgruppen. Man har även lyckats skapa en säljorganisation, med betoning på en och inte flera.

En framgångsfaktor är att vi har finslipat vår samverkan och kommunikation ytterligare mellan våra affärsområden och avdelningar. Vi pratar idag mer lösningar än enskild produkt med både våra återförsäljare och leverantörer. När det gäller säljarbetet har Arrow ECS även satsat mer på resurser inom Presale och det har gett önskat resultat, berättar Torbjörn Andreasson.

Samarbetet med leverantörerna har stärkts

I förvaltningsberättelsen för 2016 kan vi läsa att Arrow ECS har satsat på att förstärka samarbetet med sina leverantörer. Vi ber ledningsgruppen utveckla det.

Vi tittade speciellt på de samarbeten som har varit framgångsrika och analyserade vad som utmärkte dem. Därefter kopierade vi det arbetssättet så långt som det var möjligt. För oss är varje leverantör en unik samarbetspartner men vi tror ändå på att använda en generell samarbetsmodell, det har visat sig vara framgångsrik, säger Niclas Elding. Ibland kryddar vi den med ytterligare samarbetsavtal för att det ska passa den specifika leverantör och oss på bästa sätt. Numera jobbar vi mycket mer med våra leverantörer och ser på dem precis som vi ser på kunderna. I många fall är vi även en del av kontaktytan mot slutkunderna och det är många av dem som t.ex. kommer till oss och går på utbildningar som vi tillhandahåller.

Det är givetvis viktigt för oss, och alla övriga inblandade, att vi håller reda på våra grundroller som leverantör, distributör m.m. När vi gör det är vi övertygade om att resultatet blir positivt för alla, inte minst för slutkunden.

Vad händer år 2017?

Vi frågar ledningsgruppen hur de ska säkerställa att framgångarna fortsätter även under år 2017.

En grundbult är att jobba tillsammans med de leverantörer som är rätt partners för oss, svarar Göran Kimby. Det innebär att urvalet av leverantörer kan bli tuffare och ibland måste vi våga säga nej.

Precis som i ett äktenskap, inga likheter i övrigt, så blir det bäst om båda parter är villiga att både ge och ta. Viljan att samarbeta måste finnas hos båda parter annars kan vi lika bra gå skilda vägar. Det ställer även krav på oss att vara en viktig distributör som andra vill samarbeta med. Även om vi ibland kommer att säga nej kommer vi inte att stänga några dörrar, förtydligar Jes.

Nya fokusområden

När vi kommer in på frågan om Arrow ECS har några nya verksamhetsområden på gång tar Linda Hoffert upp samarbetet med Dell EMC, som hon för övrigt själv är ansvarig för. Det är ett viktigt samarbete som vi har stora förhoppningar på från båda sidor.

Internet of Things är ett annat fokusområde där företaget har satsat stort det senaste året och kommer så att göra även framöver. Upplägget med att arrangera ett flertal IoT-event runt om i världen har varit lyckat och alla är överens om att fortsätta med de aktiviteterna.

En nyhet är att man kommer att flytta till nya lokaler som angränsar till de nuvarande. Syftet med den flytten är att samla samtliga företag inom Arrow-gruppen på ett ställe. Då hoppas man uppnå flera synergieffekter såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga.

Även om det inte är ett nytt fokusområde så tycker jag att det är värt att lyfta fram att vi även i fortsättningen kommer att ha diskussioner med nya partners, säger Torbjörn.

Hur ser utmaningarna ut?

Mitt i framgången finns det givetvis även nya utmaningar och vi ber ledningsgruppen berätta om vilka de ser som de största just nu.

En utmaning, som i grunden är positiv, är att vi har lite växtvärk i organisationen. Med risk för att det låter som en klyscha så handlar det helt enkelt om att kavla upp ärmarna och fortsätta att jobba på den inslagna vägen. Förutom flytten här i Stockholm har vi även etablerat nya kontor i Göteborg och Malmö, säger Björn Valinder.

När det gäller personalstyrkan så växer även den och det är i sig ännu en utmaning. Det gäller att få våra nya medarbetare att snabbt komma igång i sina respektive roller. Vi sitter i en väldigt positiv sits eftersom vi blir kontaktade av människor som vill arbeta här hos oss. Dessutom är det vanligt att vår personal tipsar om duktiga människor som de känner och som kan bli tänkbara rekryteringar.

Trots att vi har ett antal utmaningar under det här året så är känslan mycket positiv och det gäller samtliga bolag i Arrow-gruppen. Vi trivs helt enkelt med varandra.

Testa oss!

De som inte redan handlar av oss tycker jag ska testa oss, säger Jes. Vi är ett annat bolag idag än vad vi var för några år sedan. Bortsett från Niclas, som har varit i bolaget i 13 år, så är de flesta av oss ganska nya på Arrow. Eftersom vi alla har många års erfarenhet av branschen innebär det att vi har lyckats skapa ett gäng med stor erfarenhet som känner en pionjäranda i det vi gör. Då blir det bra, fortsätter Jes.

Vi är dessutom duktiga på att dela information emellan oss, berättar Linda. Det gör oss till ett transparent företag.

Vi lever i en bransch som ständigt utvecklas och det innebär att vi ständigt gör förändringar Personalen vet att det är ok att göra fel ibland och lära sig av det. Det är ok att prova nya grepp och det gör vi löpande. Nu siktar vi ännu högre, avslutar Jes.

Arrow ECS Ledningsgrupp består av följande personer:

Jes Kongsmark, VD

Björn Valinder, Försäljningschef

Ulrika Sandberg, Innesäljchef

Richard Rydell, Utbildningschef

Linda Hoffert, Affärsområdeschef DellEMC

Niclas Elding, Affärsområdeschef Virtualisering & Business Intelligence

Torbjörn Andreasson, Affärsområdeschef Datacenter

Göran Kimby, Affärsområdeschef Nätverk och Säkerhet

Christian Lindberg, Marknadschef