Arrow ECS storsatsar på XSP/Cloud

[KANALPARTNER] Vi lever sedan ett par decennier i en allt mer IT fokuserad värld där gårdagens sanningar ser helt annorlunda ut idag.

Arrow ECS storsatsar på XSP/Cloud 1
Niklas Akerö Hosting Sales Manager på Arrow

I takt med att molnet har vuxit sig allt större och blivit flexiblare så har vi även kunnat följa nästa steg av denna utveckling i form av allt fler ”as – a – service” lösningar där företagen inte längre äger varje sig hårdvara eller program utan hyr det som efterfrågas, när så behövs.

Med koncept som just IT as a service så skapas en konstellation som gör det möjligt för slutkunden att fokusera på sin kärnverksamhet och lämna den IT-relaterade delen av verksamheten till IT-proffs.

Denna nya värld har ställt allt större krav på både leverantörer men framför allt på distributörer då dessa måste skaffa sig både en bredare kunskapsplattform men även en bredd när det kommer till att kunna erbjuda sina kunder lösningar som appellerar så många som möjligt.

En bundlad bredd

För att möta denna ökade efterfrågan och delvis nya marknad accelererar Arrow sin XSP/Cloud satsning och presenterar en av marknadens mest kompletta Hosting-koncept.

  • Vi har både tyngden och bredden och kan erbjuda våra kunder alla typer av licenser; resell, rental eller cloud från nästan samtliga leverantörer. Vi kan dessutom hantera allt från enstaka lösningar stora DC satsningar och du har möjlighet att ta del av samma Value Add över hela licensspannet, säger Niklas Akerö Hosting Sales Manager på Arrow.

I dagsläget erbjuder Arrow en bas baserad på sexton av de större aktörerna på den svenska marknaden. Vi finner multipla lösningar från leverantörer som Microsoft, Trend Micro, VMware, Citrix och Symantec med flera. Men det som gör Arrows lösning extra intressant är möjligheten att kombinera olika lösningar och tjänster från flera leverantörer och på detta sätt skapa den optimala plattformen för just ditt företag.

  • Office 365 säljs idag av mer än 780 återförsäljare. Det som gör oss unika är att vi kan bundla programsviten med olika anpassade lösningar som exempelvis säkerhet eller arkivering, allt beroende på kundens specifika behov.
  • Här hjälper vi våra kunder med att göra en första grovgallring baserad på deras önskemål. Därefter erbjuder vi dem en sorts workshop där vi visar på alla lösningar och dess för- och nackdelar, berättar Niklas vidare

Kostandsoptimerad konsolidering

Under de cirka 2,5–3 år som Arrows Hosting/Cloud koncept vuxit fram så har företaget jobbar aktivt med att hitta rätt leverantörer utifrån två enkla med extremt viktiga kriterier; de måste vilja satsa på detta koncept fullt ut med en ”top notch” service och de ska vara aktiva i Sverige.

Nästa del som är av lika stor vikt har varit att alla tjänster ska vara enkla att komma åt och administrera från en plats, en portal. I denna portal kan kunderna enkelt mixa och matcha mellan olika tjänster och med Arrows XSP verktyg kan kunderna enkelt konsolidera sina inköp för att få ner kostnader.

  • Ser vi till att marknaden i helhet kan i grova drag delas upp i tre kategorier av företag; Vi har de större företag vilka oftast redan förstått vikten med Hostinglösningar. Sedan har vi motpolen i de nystartade företagen som även de, redan från start, är inne i samma tankemönster. De företag som sitter i den svåraste sitsen är oftast företagen här emellan, de som redan satsat på en lösning och som inte har samma resurser att undersöka nya möjligheter. Men det är här som vi kommer in och kan hjälpa och vägleda företagen mot en kostnadseffektivare hantering, säger Niklas.

Teknisk hjälp

Nu är inte allt lika enkelt för alla företag vilket Arrow är väl medvetna om. Utifrån detta så arbetar Arrow med hosting utifrån synvinkeln att bistå sina partner med teknisk support, telemarketing, gemensam marknadsföring samt en mycket bred produktportfölj, vilket i nästa steg kan skapa den bästa möjliga lösningen för slutkunden. Arrow erbjuder ett antal kvalificerade tekniker inom samtliga produktområden vilka kan ansvara för implementering och konfigurering av hela produktportföljen.

För att sedan ta hela konceptet ytterligare ett steg, så har ett flertal nya personer anställts för att på bästa sätt leda Arrow med kunder och partners in i den framtid där Cloud/Tjänster ska gå om traditionell försäljning.