Arrow och HPE ”En spännande framtid full av sensorer”

[KANALPARTNER] Vi är på väg in i en mycket spännande tid av nya affärslösningar som ger oss oanade möjligheter.

Vad är egentligen möjligt och hur långt har tekniken kommit när det gäller Internet of Things? För att ta reda på det

Arrow och HPE  ”En spännande framtid full av sensorer” 1
Nikolai Warner, Channel Developer, på Arrow ECS

kontaktade IT-Kanalen Nikolai Warner, Channel Developer, på Arrow ECS och Patrik Nilsson, Country Chief Technologist, på HPE.

Hur långt har vi i Sverige kommit på vår resa mot en framtid där det mesta är uppkopplat mot Internet?

Vi har helt klart kommit en bit på den resan, säger Nikolai Warner. Vi är i en mognadsfas där mycket handlar om att få till en struktur och en standard. Det finns en mängd sensorbaserade lösningar samt många spännande tankar och idéer. Nu handlar det om att ta nästa steg genom att få ihop allt till en helhet.

Digitaliseringen är i full gång

Generellt sett ligger Sverige mycket bra till när det gäller digitalisering, menar Patrik Nilsson. Jag tror att de flesta håller med om att vi är duktiga på att ta till oss ny teknik i Sverige. Titta på myndigheter som t.ex. Skatteverket där digitaliseringen har kommit mycket långt. Kruxet är att digitalisering och Internet of Things inte är riktigt samma sak. Att många verksamheter är digitaliserade underlättar utvecklingen av IoT eftersom det finns en digital infrastruktur men nu handlar det om att se alla affärsmöjligheter som väntar runt hörnet.

Flera branscher sätts på prov när nya affärsmodeller presenteras. Se t.ex. på hur spelplanen har förändrats i taxinäringen i och med Ubers intåg. Möjligen är det så att många aktörer ligger i startgroparna men avvaktar ännu en stund för att inte vara först ut på delvis obruten mark. Samtidigt vill man inte gå samma öde till mötes som Facit genom att stå kvar på perrongen när tåget går. Det blir en balansgång, säger Patrik.

Säkerheten är alltid viktig

Säkerheten är givetvis ett annat fokusområde när vi pratar om IoT. Det första de flesta av oss tänker på är sannolikt risken för hackerattacker och det är självklart en stor utmaning men säkerhet handlar även om att ha en trygg drift av system och sensorer. En annan parameter som svävar över alla avvägningar är den ekonomiska aspekten. Hur mycket är vi beredda att investera för att skapa säkra lösningar? Om man väljer att använda sig av enkla protokoll utan t.ex inloggning i hushållsmaskiner m.m. så har man lagt sig på en mer utsatt nivå, säger Nikolai.

En väg att gå, som ibland benämns Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) innebär i korthet att man använder sig av de befintliga näten som visserligen har en lägre kapacitet än t.ex. 5G men som har den fördelen att de redan finns, även på avlägsna platser. Genom att använda batteridrivna sensorer, effektivare datakomprimering och sensornära lösningar kan kapaciteten i befintliga nät räcka till, menar Nikolai. En fördel med batteridrivna sensorer är att de inte är känsliga för elavbrott. Med dagens teknik kan en sensor ha en drifttid på upp till 10 år innan batteriet är slut.

Sensornära lösningar

Ett exempel på en sensornära lösning är framtidens bilar, säger Patrik. Alla sensorer i bilen skapar en massa data men det betyder inte att all denna data behöver skickas iväg över Internet. En stor del av informationen kan stanna i bilen och vara underlag till de beslut som bilen tar på egen hand.

Efter att vi har pratat med både Nikolai Warner och Patrik Nilsson får vi en bild av att de tekniska lösningarna finns redan idag. Den tekniska utvecklingen fortsätter oavbrutet. Ett mål är t.ex. att minska energiförbrukningen i våra nätlösningar. Tekniken är m.a.o. på plats men det återstår mycket arbete med affärsmodeller och idéer om nya affärslösningar.

Vad blir det för väder?

Att tänka utanför boxen är en populär och något sliten klyscha men den är verkligen relevant när det gäller IoT. Alla de stora biltillverkarna har miljoner bilar som rullar på vägarna över hela jordklotet. Samtliga bilar av senare årsmodell har temperaturgivare och regnsensorer. Det ger dem möjlighet att samla in data om hur vädret är på alla platser där en bil kan rulla. Vad ska de göra med all denna data? De kan sända information till bilar som närmar sig ett kraftigt regnområde redan innan de har kommit dit. Bilen kan då ta egna beslut om hur den ska ställa in sin väghållning m.m., berättar Patrik.

Dessutom sitter biltillverkarna på en mängd data som skulle göra SMHI och andra metrologiaktörer gröna av avund. Vad kan de mer göra med den informationen? Kanske kan de sälja sitt data till metrologer? Det är ett exempel på hur affärsmodeller ständigt måste omprövas och utvecklas.

Finns det några praktiska begränsningar för hur mycket IoT kan växa, frågar vi. Jag kan inte se några tekniska begränsningar, säger Nikolai. Däremot kan vi måla in oss i ett hörn genom att samla på oss sådana mängder av data att vi helt enkelt inte förmår att hantera dem rent informationsmässigt. Vi kanske inte hinner med att tolka allt, avslutar han

En sak är säker, vi går en spännande framtid till mötes!

 

Om du är intresserad av att få veta mer så är du välkommen till Arrow ECS IoT dag tisdag 13 juni då Arrow och ett flertal leverantörer berättar om hur de arbetar med IoT idag.

Anmälan finner du här:

http://marketing.arrowecs.se/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7SMclpmBgN3Oj~8mDcW42i3LBaSyj7RUPw.html?EMTID=9vjoj7lrJf3Qd0OqdWI5