Artificiell intelligens och kognitiva system som skapar nytta.

Tillsammans med Inovia och IBM höll Pulsen i maj 2018 ett intressant seminarium i Göteborg med många olika synvinklar på AI och kognitiva system i praktiken.

Artificiell intelligens och kognitiva system som skapar nytta. 1Dessutom fick vi träffa den kognitiva roboten Harry.

Under det populära seminariet berättade vi om teknikutvecklingen, vart vi är på väg och möjligheterna som finns här och nu. Åhörarna fick ta del av praktiska tillämpningar och kundcase som visar hur det går att få snabb och tydlig hävstång på den senaste tekniken.

Vi berättar också om varför en stabil IT-infrastruktur är en avgörande framgångsfaktor.

Jesper Bergh från IBM pratade om hur maskin- och djupinlärning och AI ökar tillgängligheten och affärsnyttan i kundernas verksamheter

Robert Quinn från IBM pratade om olika tillämpningar kring Watson, till exempel hur Watson vann Jeopardy med AI-stöd eller skapade trailern för filmen “Morgan”. Vi fick också träffa den kognitiva roboten Harry.

Christoffer Göransson på Inovia Group berättade om hur AI och Big Data skapar konkurrensfördelar och hur man kommer igång med ett datadrivet arbetssätt.

Fredrik Stark på Pulsen Production pratade både historik kring AI och vad som krävs idag kring stabil och flexibel infrastruktur för att möjliggöra tillämpningarna kring AI och Big Data.