Arval utökar Arval Outsourcing Solutions för att möta kundernas efterfrågan

Arval, ledande multi-brand-leverantör inom lösningar för fullserviceleasing av bilar, utökar nu sina outsourcingtjänster, Arval Outsourcing Solutions.

Detta som svar på en kraftigt ökad efterfrågan bland kunderna. Arval har investerat i en total omkonstruktion 

Arval utökar Arval Outsourcing Solutions för att möta kundernas efterfrågan 1

av företagets outsourcingtjänster för att möta bilförarnas och företagens höga förväntningar på operativ, ekonomisk och CSR-prestanda. Genom att tillgängliggöra dessa lösningar i de länder där Arval är verksamma, kan företaget möta kundernas behov av löpande stöd och hjälp, såväl lokalt som internationellt.

När det gäller outsourcing har Arval sett en konstant ökad efterfrågan från kunderna (30 % ökning av outsourcingavtal under första halvåret 2017) på minskade kostnader och möjligheten att fullt ut kunna fokusera på sina kärnverksamheter. Arval förutspår att denna efterfrågan kommer fortsätta att växa och har därför utökat och förbättrat sina outsourcingtjänster.

Med Arvals outsourcingtjänster kan företagen och förarna delegera ut en stor del av arbetsbördan till Arval, enligt ett överenskommet ramverk. På så sätt kan de tryggt förlita sig på en partner med 25 års erfarenhet av fordonsleasing för företag och en unik marknadsledande Account Team-modell som erbjuder standardiserade, bestående och internationellt sammanhängande processer.

Arvals outsourcingtjänst Arval Outsourcing Solutions består av tre komponenter som alla är centrala för föraren.

  • To the Road: Innefattar den hjälp som föraren kan behöva under perioden innan fordonet levereras. Med denna modul säkerställer Arval att föraren har full förståelse för gällande budgetutrymme, företagets fordonspolicy, möjliga fordonsval, samt erbjuder konfigurations- och noteringsstöd för bilen. Arval ser även till så att föraren behärskar såväl Arvals verktyg som appar.
  • On the Road: Den här modulen täcker förarens dagliga åtaganden när fordonet är i drift, som t ex proaktiv servicebokning via direktmeddelanden till förarna, hantering av administrativa aktiviteter direkt med förarna (bränslekort, försäkringsbevis mm), samt miljö- och säkerhetsutbildning.
  • Off the Road: Denna modul hjälper föraren inför återlämnandet av fordonet (datum, plats mm), samt informerar föraren om ombyggnadsförhållanden, betalningsvillkor mm.

Till förarna hos företagen erbjuder Arval Outsourcing Solutions ett komplett stöd, dygnet runt, med vägledning kring fordonsval. Tjänsten hjälper till med alla serviceaspekter som är avgörande för att föraren ska vara säker och mobil (från t ex förarutbildningar och pappersarbete till reparationer efter olyckor), samt erbjuder föraren stöd genom hela fordonsåterlämningsprocessen.

För företag kan Arval Outsourcing Solutions, för ett startpris på 6 Euro per fordon och månad, erbjuda fullständig trygghet om att förarens säkerhet, mobilitet och belåtenhet fullt ut hanteras av Arval. Erbjudandet baseras på ett genomgripande partnerskapsavtal med strikta garantier för såväl service som kostnadskontroll, så att Arval finansiellt kan bistå föraren och säkra kundnöjdheten via särskilda indikatorer. Dessutom kommer Arval att fullt ut hantera överlämningsprocesser av nedärvda fordonsflottor och erbjuda kunderna en enda kontaktpunkt för flottans alla behov.

Dessutom erbjuder Arval Outsourcing Solutions uppkopplingsmöjligheter för fordonen i bilparken. Detta tack vare avancerad telematik-teknologi, Arval Active Link, som gör det möjligt för företag att samla in och analysera data om användandet och aktiviteten hos både bilar och förare. På så sätt kan företag precisera viktiga resultatindikatorer för att kunna skräddarsy både strategi och prioriteringar.

”- Företag har alltid ett behov av att kunna förse sina anställda med fordon. Att då kunna förlita sig på ett specialistföretag som Arval för hantering och förarstöd har blivit absolut nödvändigt”, förklarar Arvals VD Philippe Bismut. ”Därför erbjuder vi företagen möjligheten att lägga ut varje steg i denna process via vår outsourcingtjänst. Vår ambition är att Arval Outsourcing Solutions ska vara förstahandsvalet för minst 50 % av företagsmarknaden år 2020”.