Återanvändning av datorer fokus för nya upphandlingskrav

Upphandlingsmyndigheten släppte nyligen sina nya kriterier för upphandling av datorer och skärmar för att hjälpa organisationer att göra mer hållbara IT-investeringar.

Återanvändning av datorer fokus för nya upphandlingskrav 1Att återanvända mer, handla i andra hand och att anamma ett cirkulärt perspektiv står i centrum för kriterierna.

Upphandlingsmyndigheten konstaterar att den största miljöpåverkan från datorer och bildskärmar sker vid tillverkningen, som både är resurskrävande och medför stora utsläpp av koldioxid.

För att minska sin miljöpåverkan uppmanas därför offentliga organisationer att använda IT-produkter längre, att upphandla produkter i andra hand och se till att de produkter som byts ut går till återanvändning.

De nya kriterierna, inom området ”Datorer och bildskärmar”, innehåller bland annat krav för upphandling av tjänster för återanvändning och återvinning uppdelat på två så kallade kontraktsvillkor: 1) Säker insamling, dataradering och uppgradering av IT-utrustning samt 2) Rapportering kring återanvändning och återvinning av utrustningen.

– Med de uppdaterade kriterierna slår Upphandlingsmyndigheten ett slag för att öka återanvändningen i offentlig sektor och det är mycket positivt. Fortfarande skrotar många organisationer sina IT-produkter när de byts ut, trots att utrustningen skulle kunna komma till nytta igen. Återanvändning är bättre både för miljön och ur ett ekonomiskt perspektiv, säger Erik Pettersson, hållbarhetschef på Inrego.

Kriterierna är frivilliga att använda, men ses som en stark rekommendation och speglar även regeringens vilja om att styra mot en mer hållbar upphandling.