Att förenkla datahantering och lagring av data i en värld där allt är uppkopplat

[KRÖNIKA] Vi rör oss snabbt i en riktning mot en helt uppkopplad värld där ungefär 75 miljarder anslutna enheter förväntas vara i bruk världen över till år 2025, enligt Statista.

Att förenkla datahantering och lagring av data i en värld där allt är uppkopplat 1
Eran Brown, EMEA CTO, INFINIDAT

Ju närmare vi kommer till ”ett allt är uppkopplat scenario”, desto mer data måste vi ta itu med, vilket innebär en ny belastning på IT-organisationens budget och dess infrastruktur.

Adressera den stora mängden data

IoT, Internet of Things genererar mer data än traditionella applikationer kan hantera och dessutom i en högre hastighet, vilket resulterar i ett dataöverflöd. Tillväxten i antalet så kallade edge-enheter och mängden data som de producerar genererar exponentiell tillväxt av data. Denna ökade volym av mängden data som genereras gör hantering av densamma otroligt utmanande både ur ett operativt och ekonomiskt perspektiv. Ytterligare en prövning är frågan gällande retention; där vissa data behålls under längre perioder för långsiktig analys.

Det finns ett tydligt affärsvärde i att nyttja dessa data snabbt för att ligga steget före konkurrenterna och för införandet av ett nytt verktyg för att extrahera värdet av data i ”nästan realtid”. Men endast om de initiala och löpande kostnaderna för datahanteringslösningen motiveras av de ökande intäkterna. Eftersom den digitala omvandlingen skapar stora infrastrukturella kostnader, är det ofta denna faktor som avgör ett projekts öde.

Kort sagt är utmaningen att hålla kostnaden för denna datainfrastruktur till ett absolut minimum, men som även gör kapaciteten och bearbetningen snabbt tillgänglig så att verksamheten kan utnyttja det som behövs, särskilt gällande digitala omvandlingsprojekt.

Datasäkerheten överträffar

Realtidsdatahantering utgör också en ny utmaning, med behovet av att säkra, skydda och behålla integriteten för aktuella data. Den senaste undersökningen gällande informationshantering (SIM) visar att integritet anses vara en prioriterad  IT-fråga för de flesta CIO: er. Hur kan vi skydda vår infrastruktur från cyberattacker som ökar och blir alltmer sofistikerade? De nya verktygen som introduceras för att möta dessa komplicerade attacker behöver kunna analysera flera datapunkter från flera källor, vilket gör cybersäkerhet till en av de snabbast växande datakonsumenterna i en redan raskt växande datasfär.

Kommer mer kapacitet att offra tillgänglighet och prestanda?

Traditionella lagringslösningar, hyperkonvergerad infrastruktur och offentliga molnlagringsplattformar är alla alternativ som har utnyttjats relativt enkelt men som fortfarande kräver en hög kostnad av driftbudgeten. Det finns en efterfrågan på lagring av högre kapacitet för att tillgodose behoven hos dessa miljöer, och kostnadsminskningen samt den enkla administrationen kräver utan tvekan mycket konsolidering. Detta föranleder frågan: Kan dual-controller-arkitekturer, ursprungligen utformade för en kapacitet på en till tio terabyte, uppfylla kraven på elasticitet i större miljöer? Samma fråga kan ställas om tillgängligheten som erbjuds av de offentliga molnen: är tillgången “4 nior” eller “5 nior” (99,99% – 99,999%) tillräckligt bra för affärskritiska applikationer?

Tid att byta till mjukvarubaserad modell?

Om organisationer ska förbli konkurrenskraftiga i den här datacentrerade världen kommer det att bli deras infrastruktur som gör dem konkurrenskraftiga. Att bara “följa flocken” är ett säkert sätt att misslyckas på om man vill skapa konkurrensfördelar i den här nya ekonomin. Nu är det hög tid att överväga och jämföra alternativ, eftersom de traditionella metoderna tvingar företagen att välja mellan prestanda, tillgänglighet och kostnad. Det finns moderna lösningar som är baserade på intelligent programvara och som inte kräver att ett företag ska behöva offra ett eller flera av dessa element. Dessa lösningar erbjuder tillförlitlighet, förenklad hantering, större och enklare möjligheter för återställning av data, oöverträffad säkerhet och förbättrad densitet.

Möjligheten att nästan dubbla en organisations tillgängliga lagring, samtidigt som det ökar i elasticitet och samtidigt minskar behovet av hårdvara med en tredjedel, resulterar inte bara i bättre datahantering och effektivitet utan minskar även de växande kostnaderna för infrastrukturinvesteringar. Vi erbjuder “kapacitet på efterfrågan” eller som en service-konsumtionsmodell vilket betyder att organisationer kan kontrollera och växa utan att behöva vänta på att lagring finns tillgängligt, samtidigt som man slipper betala för oanvänd kapacitet. Således undviks utmaningen att på förhand att ha tillgänglig lagring baserat på en viss mängd förutsedd data – vilket är svårt att avgöra på förhand medan vi fortfarande rör oss mot en tillvaro där allt är uppkopplat.

Av Eran Brown, EMEA CTO, INFINIDAT