Att koppla upp det som inte är uppkopplat

Nuförtiden verkar alla prata om Internet of Things (IoT). Men varför är intresset egentligen så stort? Och varför måste vi fortsätta att prata om IoT?

Tack vare alla diskussioner och samtal jag haft genom åren, med våra kunder och med våra partners, har jag hittat ett antal teman som återkommer – gång på gång.

ladda ned (6)
Danilo Poccia, Technical Evangelist på Amazon Web Services

IoT har förändrat vår syn på produkter, och de krav vi ställer på dem. Tack vare IoT går det att bygga produkter som blir smartare med tiden, som likt Sonos smarta högtalarsystem som begåvats med nya funktioner längs med vägen – trots att hårdvaran inte uppdaterats.

Företaget grundades 2002 och lanserade sina första produkter år 2006. Sedan dess har de kontinuerligt förbättrat användarupplevelsen genom att lägga till stöd för fler än 60 olika musiktjänster. Flera av dem var inte ens påtänkta när Sonos första produkter dök upp på butikshyllorna. Detta är en mycket viktig fördel med uppkopplade enheter – en tio år gammal produkt kan uppdateras för att hantera och utföra samma saker som förväntas av helt nya prylar.

Det är den här innovationskraften som gjort att Sonos har klarat av att hänga med i den snabba utvecklingen som skett på området – tänk bara på hur snabbt streamingtjänster som Spotify blivit en självklarhet för världens alla musiklyssnare. I dag använder Sonos Amazon Kinesis för att streama data och Amazon Elastic MapReduce för att använda Spark till att hantera och analysera de stora informationsmängderna.

En annan sak som är återkommande i mina diskussioner med kunder och partners är det enkla faktum att information är kunskap – och att tillgång till mer information innebär att företag kan bli mer effektiva och göra mer tillförlitliga prognoser och därmed bli bättre på att planera för framtiden.

Uppkopplade enheter innebär i det här avseendet att kunderna kommer närmare företagen. Enheterna kan återrapportera hur produkterna verkligen används av verkliga kunder – vilka funktioner som används mest och vad som är överflödigt. Det är precis den typ av information som kan visa sig ovärderlig för vidareutveckling av produkter.

Internet of Things gör det också möjligt att skapa helt nya typer av produkter och ta fram nya typer av erbjudanden och lösningar som helt enkelt inte varit möjliga tidigare. Här tycker jag att Philips HealthSuite är ett utmärkt exempel. Philips Healthcare var på jakt efter ett sätt att låta människor ta kontroll över sin hälsa med hjälp av digitala lösningar som på olika sätt främjar och förenklar en hälsosam livsstil. Lösningen blev HealthSuite – en digital plattform som gjort det möjligt att knyta samman en uppsjö av produkter riktade till såväl sjukvården som till konsumentmarknaden: enheter, sensorer och appar. Med hjälp av AWS IoT-lösning kunde Philips inte bara minimera tiden från idé till färdig produkt, de kommer även fortsättningsvis att kunna hålla en hög takt när de vill vidareutveckla sina produkter och vad de klarar av.

Ett intressant utvecklingsskutt som möjliggjorts av IoT har skett inom användargränssnitt och ligger alltså ännu närmare användarna än det som avhandlats hittills. Länge var vi utlämnade till sådant som tangentbord och möss för att styra våra datorer och fjärrkontroller fulla med knappar för att styra våra tv-apparater. Sedan kom pekskärmarna som gjorde att vi kunde interagera med gränssnittet direkt på skärmen. Nu står vi inför nästa revolution som öppnar upp för ännu mer direkt interaktion mellan oss och våra prylar.

Amazon Echo är ett utmärkt exempel. Med hjälp av den går det att styra flera olika tjänster och funktioner enbart med sin röst. Du kan få en sammanfattning av nyhetsläget, eller ställa en timer när du lagar mat – genom att helt enkelt be Amazon Echo om det. Funktionerna har gjorts tillgängliga för utvecklare, både de som vill bygga in röstigenkänningen i sina egna applikationer (med hjälp av Alexa Voice Service) eller bygga in sina lösningar i Amazon Echo (med hjälp av Alexa Skills Kit).

En annan sak som jag återkommande får höra från våra kunder och partners är att det fortfarande krävs ganska mycket arbete för att utveckla och bygga IoT-lösningar. Det kan vara krångligt att koppla upp och hantera enheterna, speciellt om de kommer från flera olika tillverkare och om det är flera olika protokoll som ska samsas i samma lösning. Om man har tusentals, eller rentav miljontals, enheter som ska kommunicera med varandra kan det snabbt växa till ett enormt bekymmer.

Ett företag som ställts inför precis den här typen av utmaning är Veniam som byggt upp det kanske största nätverket av uppkopplade fordon i världen. De samlar information från både privat och offentlig kollektivtrafik, analyserar den i realtid och skapar ett beslutsunderlag med väldigt korta svarstider.

För att få en stabil lösning under tuffa förutsättningar – med rörliga enheter som dessutom förflyttar sig över stora ytor – har Veniam byggt upp en egen nätverkslösning som bygger på mesh-teknologi, det vill säga att varje enskild nod fungerar som en accesspunkt och kan föra vidare information till övriga noder. Veniam använder AWS IoT för den här egenutvecklade teknologin som kopplar samman infrastruktur, människor och fordon, samt kopplar upp dem mot internet.

Det vi ser är till stor del hur IoT innebär att två olika världar försöker smälta samman till en – på den ena sidan står den gamla världen som vill göra M2M-kommunikation och telemetrilösningar smarta med den nya tekniken och på den andra sidan har vi webbapplikationer och REST-gränssnitt – sådant som utvecklare älskar.

Ställda inför den här utvecklingen frågade vi oss själva hur vi kan göra IoT enklare? Hur vi på AWS kan göra IoT enklare att utveckla, implementera och hantera – så att våra kunder, de som skapar de här tjänsterna, kan dra maximal nytta av tekniken.

Vi identifierade ganska snabbt två huvudsakliga fokusområden: säkerhet och skalbarhet.

Säkerhet hamnar högt på prioriteringslistan för alla IoT-projekt. Om man kopplar upp en enhet så vill man ha fullständig kontroll över vem som kan koppla upp sig, och vara helt säker på att den information den skickar ut är krypterad.

Skalbarhet är en grundläggande funktion för all IT-infrastruktur. I takt med att det tillkommer nya användare ska systemet skala upp för att klara av den ökade belastningen. Det är ingen skillnad med IoT-projekt, fast systemet ska – förutom anstormningen av nya användare – även klara av en snabb ökning av antalet anslutna enheter och sensorer.

Detta är något som också avspeglas i vårt erbjudande. AWS IoT är en molnplattform som gör det möjligt för uppkopplade enheter att enkelt och säkert interagera med både molnapplikationer och andra enheter. AWS IoT kan hantera flera miljarder anslutna enheter och de biljontals meddelanden som skickas till och från och mellan dem – och samtidigt behandla de enorma informationsmängderna genom att skicka vidare dem till andra AWS-tjänster eller andra enheter.

AWS IoT gör det enkelt att dra nytta av olika AWS-tjänster för att underlätta skapandet av IoT-applikationer som hanterar hela kedjan från insamling och behandling av information till realtidsanalys och möjlighet att agera på den – utan att man behöver bygga upp eller hantera någon egen infrastruktur.

Av Danilo Poccia, Technical Evangelist på Amazon Web Services

 

Post Comment