AT&T och Honeywell samarbetar kring godstransporter och uppkopplade flygplan

AT&T och Honeywell samarbetar för att introducera Internet of Things IoT för flyg- och godsfrakt.

AT&T och Honeywell samarbetar kring godstransporter och uppkopplade flygplan 1Lösningarna ska kunna användas över hela världen. AT&T’s globala anslutningar och IoT-lösningar kombineras med Honeywells tekniklösningar. Tillsammans kan de erbjuda företag att snabbare lösa sina problem samt öka tillförlitlighet och effektivitet.

-Våra IoT-lösningar hjälper Honeywell att öka den digitala omvandlingen i sina produkter för transporter. Det säger Joe Mosele som är vice president för IoT Solutions Business Development på AT&T.

AT&Ts lösningar bidrar till att följa transporten av viktigt gods. Elektroniska taggar som sitter på lastpallar eller enskilda paket ger signaler om var godset befinner sig. Transportföretagen får till sina kontrollpaneler signaler om godsets tillstånd eller om de måste ingripa för att hindra skador eller förluster.

AT&Ts globala nätverk binder också samman flygplan när de står på marken. Honeywells GoDirectTM förser flygbesättning och andra med kritisk information.