Aurora och SweDeltaco går samman för att öka satsningen på egna varumärken (EMV) och stärka verksamheten

DistITs styrelse har beslutat att kraftigt öka satsningen på egna varumärken (EMV) och kommer därför utöka sin EMV-enhet.

Aurora och SweDeltaco går samman för att öka satsningen på egna varumärken (EMV) och stärka verksamheten 1För att nå full effekt görs detta gemensamt för SweDeltaco och Aurora varför styrelsen beslutat slå samman de båda bolagen. Detta kommer leda till ett förstärkt och fördjupat kunderbjudande och utökad konkurrensförmåga. VD för det sammanslagna bolaget blir Henrik Finnedal, fn VD för Aurora. Sammanslagningen kommer innebära att kunderna över tid kommer få tillgång till både SweDeltacos och Auroras breda sortiment samtidigt som nuvarande varumärkena kommer att leva kvar.

Sammanslagningen kommer även leda till snabbare och mer flexibla leveranser samt förbättringar avseende handelsrutiner, webb och support.

För DistIT-gruppen kommer sammanslagningen leda till större inköp från leverantörer och därmed bättre priser samt bättre samordning vad gäller transporter, försäkringar, lagerhållning och logistik vilket bedöms kunna generera väsentliga synergieffekter och därmed säkerställa basen för gruppens fortsatta, kraftiga tillväxt som Nordens ledande elektronik- och IT-distributör.