Avanade klassad som ledare inom tjänster för Microsoft Dynamics 365 av oberoende undersökningsinstitut

Avanade, den ledande digitala innovatören inom Microsofts ekosystem, har omnämnts som ledare i Forrester Wave: Microsoft Dynamics 365 Services, Q2 2019.

Avanade klassad som ledare inom tjänster för Microsoft Dynamics 365 av oberoende undersökningsinstitut 1
Patrik Löwendahl 2019

Rapporten inbegriper kategorierna Leader, Strong Performers, Contender och Challenger. Rapporten utvärderar kapaciteten hos tolv globala leverantörer av tjänster inom Dynamics 365 rörande deras nuvarande erbjudande, strategi och marknadsnärvaro.

Beskrivningen av Avanades leverantörsprofil i rapporten innehåller följande omdömen:

  •  Samtidigt som Avanade fortsätter att demonstrera sina traditionella stordriftsfördelar, sin bredd inom domänrelaterat tjänsteutbud och sitt ursprung, så har man också skaffat sig en betydande storlek utanför Dynamics.
  •  Avanade har investerat kraftigt i sitt nätverk av globala, digitala och innovativa enheter för att skapa IP, stödja kunder lokalt och skapa lösningar tillsammans med sina kunder.
  •  Avanades förmåga att använda sig av Accentures expertis inom affärsutveckling med rådgivning och dess djupa relation med Microsoft, gör det möjligt för dem att driva transformering av affärsmodeller över Microsofts hela utbud av applikationer.
  •  Avanade har också en av de bäst strukturerade modellerna för att ge långsiktigt stöd för Dynamics 365-implementeringar.

– Vi är oerhört stolta över att ha positionerats som ledare i Forresters Dynamics 365 Wave rapport, säger Patrik Löwendahl, ansvarig Business Applications Data & AI Nordics, Avanade Sverige. Vi kommer fortsätta bygga vår kapacitet och säkerställa att vi har de bästa kollegorna som kan hjälpa våra kunder att få ut alla fördelar med hela Dynamics 365 plattformen. Så att de kan vinna på sina marknader genom att leverera verktyg till sina medarbetare som de behöver för att erbjuda tjänster och produkter deras kunder efterfrågar .

Med Microsoft Dynamics 365 kan organisationer med sin digitala transformation uppnå mål som bidrar till att driva innovation.

-Microsofts teknik, investeringar och affärslösningar skulle inte lyckas utan vision, erfarenhet och förmåga hos nyckelpartners som Avanade, säger Hayden Staffords, Corporate Vice President, Business Applications, Microsoft. Vi är mycket glada över att Avanade har blivit ledare i Forrester Wave och erkänner sin djupa relation med Microsoft och sin förmåga att utnyttja Accentures kompetens inom affärsrådgivning.