Avast satsar på Skandinavien

[KANALPARTNER] I början av Q2 nästa år så firar Avast en milstolpe då företaget som grundades i Prag, Tjeckien, april 1988 firar 30 år (då under kooperativet ALWIL Software).

Avast satsar på Skandinavien 1
Børre Borgersen, övergripande säljansvarig Avast

Detta är däremot vare sig den första eller sista milstolpe som företaget firat allt sedan de tjeckiska forskarna Eduard Ku?era och Pavel Baudiš först påträffade Vienna-viruset och bestämde sig för att skapa det bästa skyddet mot skadlig kod, då, nu och i framtiden.

För att lyfta från några intressanta årtal under denna resa så baserade en annan av dagens AV jättar, McAfee 1997 sina produkter på Avast motor och 2001 lanserades den första fira AV versionen som bara 30 månader senare hade över en miljon användare. 2011 påbörjar företaget sin nya företagsportfölj med central administrering, något som 2015 utvecklas ytterligare med både fria företagslösningar och nya samt förbättrade plattformar för Enterprise och mobila lösningar. I slutet av 2016 köps AVG Technologies upp för att på detta sätt skapa ett komplett säkerhetsföretag med en väsentlig SMB-verksamhet, mobilt företagande och den största konsumentinstallerade basen i världen.

Nysatsning på den nordiska marknaden

För att fortsätta sin satsning på den nordiska marknaden så anställde Avast nyligen en övergripande säljansvarig i form av Børre Borgersen. Vi fick i mitten av oktober tillfälle att prata lite närmare med Børre och höra hans syn på Avast av idag och den framtida utvecklingen i Sverige och våra grannländer.

  • Jag kommer närmast från Fortinet och började på Avast som säljansvarig för norden i september. Avast är på flera sätt ett mycket intressant företag med en enorm bredd som genom uppköpet av AVG, vilka i sin tur tidigare köpt Norman, har en mycket stark förankring i Norge där vi även har vårt regionkontor för Norden, berättar Børre.
  • Detta har även medfört att konkurrensen är aningen större i Danmark men framför allt Sverige där flera alternativa aktörer finns representerade. För att lyckas så krävs att vi använder helt olika försäljningsapproach i de olika länderna och ser vi till Sverige där vi idag har cirka 40 partners så planerar vi att lägga över delar av det säljansvar som idag helt sköts från Norge på en huvuddistributör. Detta är en lösning som vi har och som fungerar mycket bra i Danmark, fortsätter Børre.

Förankra namnet och tjänsterna

Tack vare företagets fria antiviruslösningar så är det ganska många som känner till Avast. Men på samma sätt som detta är en positiv del så är den även negativ. Detta då just gratisversionen tagit lite för mycket uppmärksamhet från företagets övriga sortiment som faktiskt sträcker sig från just skydd av enskilda enheter över olika plattformar till helhetslösningar för företag av alla storlekar.

  • Vi jobbar idag mycket hård med att förankra Avast som märke i Kanalen. Vi vill öka förståelsen för företagets produkter som år efter år presterar mycket bra i både enskilda tester och oberoende jämförelser. Ett sätt att göra detta på är genom de seminarier som vi har hållit i Norge och som vi även planerar att hålla i både Danmark senare i år och så Sverige till slutet av året alternativt i början på 2018, säger Børre.

Fortsatt tillväxt och kundfokus

Att företagets lösningar och då framför allt antivirus sidan har en på marknaden aktad position märks inte minst när vi ser till den kontinuerliga tillväxten som i skrivandes stund ger sitt utryck i över 400 miljoner globala användare. Ser vi till övriga lösningar så delas dessa upp i två huvudgrupper där vi på privatsidan hittar lösningar som Internet security, säker VPN och olika prestandaoptimeringar. Ser vi i stället till företagssidan så kompletteras de olika versionerna av antivirus med en väl utvecklad molntjänst samt det som kallas för managed workplace vilket enkelt uttryckt är en kraftfull men enkel lösning för fjärrövervakning och -hantering.

  • Förutom våra olika Antiviruslösningar så skulle jag säga att fjärrhantering av system är vår främsta styrka och en lösning som används lika mycket över hela världen. Dessutom kommer vi att jobba mycket med EMM lösningar för bland annat tjänsteleverantörer. Detta då vår styrka ligger i att allt hanteras från samma gränssnitt, via en portal vilket gör alla former av administration extremt enkel.
  • Självklart så jobbar vi även med att anpassa oss för GDPR. Nu tycker jag inte att det är lika stort som många andra vill göra gällande utan mer ett uppdaterat regelverk från EU. Här måste kunderna tänka igenom var data finns och hur den färdas. Men vi har självklart lösningar som hanterar och uppfyller detta, avslutar Børre

Har du och ditt företag intresse av Avast och vill bli en Avast Business-partner kan du besöka;
https://www.avast.com/sv-se/become-a-partnerc

Artikelserie del 1 av 3.