IT-avdelningen kan hämma företagens tillväxt

IT-chefer saknar tro på att IT-avdelningen och infrastrukturen på företagen kan möta de nya affärsutmaningarna i framtiden. IT-avdelningen kan till och med hämma innovationen på företagen. Det visar en undersökning som EMC låtit göra.

EMC_MagnusBackman_2 (002)
Magnus Backman, Teknikchef på EMC

Det råder delade meningar om IT-avdelningen är en möjliggörare på företagen eller inte. IT har blivit en allt större strategisk fråga och vikten av att dela med sig av IT-kunskapen till hela verksamheten har den senaste tiden blivit allt större. Det visar en ny undersökning som EMC låtit göra, där 2 741 personer i ledningsposition (50% IT och 50% övrig verksamhet) deltagit från 13 länder runt om i världen, varav 210 från Sverige.

66 procent av de tillfrågade i Sverige uppger att IT-avdelningarna har en viss hämmade inverkan på innovationen i verksamheten. Samtidigt anser 70 procent av samtliga IT-chefer i undersökningen att IT betraktas som en stark möjliggörare av innovation.

– En anledning till att IT-avdelningen anses vara hämmande är att de inte jobbar tillräckligt nära den övriga verksamheten (63%). Detta är ett närmande som just nu pågår – men inte tillräckligt snabbt. Inom IT-avdelningen anses också att teknikgrupperingar inte jobbar tillräckligt integrerat med varandra (65%), och arbetar till viss del fortfarande i silos, säger Magnus Backman, Teknikchef på EMC.

Allt fler ser hur den strategiska delen av IT-verksamheten börjar drivas från marknads- eller försäljningssidan på företagen. 51 procent av de svenska respondenterna menar att IT-verksamheten håller på att mista sitt grepp om ansvaret kring tekniken som används i verksamheten.

Hur man ser på IT och dess inverkan på verksamheten skiljer sig kraftigt åt länderna emellan. Undersökningen visar att IT-funktionen anses vara den största möjliggöraren till förändring i Frankrike (44%), UK (43%) och Tyskland (37%). Det kan jämföras med de skandinaviska länderna där man inte har lika stor tilltro till IT som drivande funktion för förändring (Sverige 22%, Danmark 16% och Norge endast 13%).

– Det som de flesta verkar överens om är att företagen behöver gå från en mer traditionell IT-arkitektur och organisation till en mer modern arkitektur där externa molntjänster även innefattas. Denna övergång kan hjälpa företagen att röra sig snabbare och driva innovation av IT-tjänster till sitt företag, slutanvändare och konsumenter, säger Magnus Backman.

Post Comment