AVG ställde ut på Nordic Infrastructure Conference

I början av februari genomfördes den 6:e upplagan av Nordic Infrastructure Conference. Även denna gång i Oslo Spektrums lokaler.

AVG ställde ut på Nordic Infrastructure Conference 1
Daniel Parks, Nordic Sales Manager på AVG

I samband med mässan fick IT-Kanalen möjligheten att prata med Daniel Parks som är Nordic Sales Manager på AVG. Hans huvudmål för dagen var att marknadsföra AVG Managed Workplace på den nordiska marknaden.

Daniel Parks inleder med att understryka att den nordiska marknaden är mycket viktig för AVG. Vi har 2200 partners runt om i Norden men mitt fokus är att vi ska växa i de nordiska länderna, säger Daniel. Vi har ett kontor i Oslo och därifrån styrs det mesta av vår nordiska verksamhet. Vi vänder oss i första hand till företag i SMB-segmentet, säger han.

AVG Managed Workplace

Daniel menar att en av styrkorna i AVG Managed Workplace är att det är en plattform med mycket automation. Det minskar risken för mänskliga misstag och sena insatser vid attacker. Nätverksövervakningen sköts enkelt via det grafiska gränssnittet. Vid behov kan man göra fjärrinloggningar på klienter som behöver åtgärdas. Utrullningar av nya uppdateringar sker automatiskt. Möjligheten att få en snabb och begriplig överblick underlättar för kunderna att ta rätt beslut vid t.ex. upptäckt av skadlig kod.

I produkten ingår 130 rapporter vilka kan modifieras utifrån kundernas önskemål. Det underlättar för respektive intressent att följa upp det som är mest intressant för den avdelningen. Genom att så mycket är automatiserat samt att möjligheten till genomtänkta schemaläggningar finns menar AVG att arbetet blir mycket tidseffektivt.

AVG Managed Workplace har funnits på marknaden sedan 2013. Den version som presenterades på Nordic Infrastructure Conference är version 10. Plattformen är skalbar vilket gör det lätt att addera ytterligare klienter. Man har valt att ha en fast månadsavgift vilket gör att det är lättare för kunderna att budgetera kostnaderna för IT-säkerheten.

AVG Business by Avast

Hösten 2016 köptes AVG av Avast och man erbjuder nu produkter under båda varumärkena. AVG menar att det förvärvet på intet sätt har ändrat deras fokus på de nordiska länderna.

Vi har ett partnerskap med distributörer och ett upparbetat nätverk vilket möjliggör för oss att erbjuda tjänster och produkter som är anpassade till det nordiska affärsförhållandena.

Den nordiska marknaden är prioriterad för oss och där vill vi växa, avslutar Daniel Parks.