Avtal klart med Seko för telekombranschen

IT&Telekomföretagen inom Almega har tecknat avtal med Seko inom telekombranschen.

m9h9bvltp8flj62vypqkvaAvtalet som löper över 13 månader innehåller en löneökning om 2,38 % för individuell fördelning, vilket innebär 2,2 % i årstakt.

Avtalet i övrigt omfattar inga större förändringar jämfört med tidigare år, vilket är normalt vid kort avtalstid.

– Vi är mycket nöjda med att ha kommit överens med Seko om ett nytt avtal och därmed undvikit en konflikt inom telekomsektorn. En konflikt hade fått stora konsekvenser för företagen i branschen och för samhället i stort. Vi är idag helt beroende av att elektroniska kommunikationer fungerar, säger Stefan Lennström, Avtalsansvarig på telekomområdet.

Avtalet, som löper mellan den 1 april 2016 – 30 april 2017 omfattar ca 120 företag som totalt har närmare 20 000 anställda.

Post Comment