B3 förvärvar Reach Consulting

B3 Consulting Group AB  förvärvar i dag konsultbolaget Reach Consulting AB. Reach har under 2018 vuxit till 40 medarbetare och förväntas omsätta 26 MSEK med ca 2 MSEK i rörelseresultat under 2018.

B3 förvärvar Reach Consulting 1Med förvärvet etablerar sig B3 på konsultmarknaden i Jönköping och Linköping samt stärker sitt erbjudande mot innovations- och tillverkningsindustrin.

Reach Consulting AB är ett entreprenörsdrivet specialistbolag med bas i Jönköping och Linköping med fokus på industrikunder. Bolaget har snabbt etablerat sig som en stark spelare på marknaden och även certifierats som en av Sveriges bästa arbetsplatser av Great Place to Work (GPTW).

B3 Consulting Group AB förvärvar 65 procent av Reach, samtidigt som bolagets två grundare utökar sitt ägande till sammanlagt 35 procent genom förvärv från nuvarande huvudägaren Reach for the Stars AB.

– Vi gläder oss åt möjligheten att få fortsätta utveckla B3 Reach tillsammans med dess grundare. Vi tror mycket på deras sätt att driva bolaget, med starkt kundfokus och med god omsorg om medarbetarna. Med detta får vi två nya tillväxtnav på intressanta lokalmarknader där vi hittills saknat närvaro, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef, B3 Consulting Group.

– Vi ser mycket fram emot att bli en del av B3. Vi delar grundläggande värderingar och har liknande företagskulturer med ett stort hjärta för medarbetarna och ett enormt driv framåt. Som en del av B3 kommer vi att kunna fortsätta vår resa som Sveriges nördigaste bolag men även bredda vår verksamhet inom bland annat offentlig sektor där vi nu får egna avtal inom ramen för koncernen, säger Charlotte Hedenborn, VD, Reach Consulting.

Konsolidering sker per 1 december 2018 och det förvärvade bolaget får det nya namnet B3 Reach Consulting AB.

Köpeskillingen uppgår för B3 till 6,1 MSEK för 65 procent av aktierna, varav 2,5 MSEK för ersättning för övertagande av fordringar. Köpeskillingen betalas kontant vid tillträde med 6,1 MSEK.

Med förvärvet etablerar sig B3 i Jönköping och Linköping samt stärker sitt erbjudande mot innovations- och tillverkningsindustrin i regionen. B3s nyligen erhållna ramavtal med Kammarkollegiet respektive SKL ökar möjligheterna att även skapa samarbete med kommuner, landsting och myndigheter i regionen.