B3IT – en av Sveriges bästa arbetsplatser 2016

B3IT är utsedd till en av Sveriges bästa arbetsplatser, enligt Great Place to Work.

Samtidigt kniper man förstaplatsen bland de större svenska konsultbolagen. Entreprenörsanda, stor frihet för medarbetarna och en rejäl satsning på wellness är nyckeln till framgång, enligt bolagets vd Sven Uthorn.

B3IT - en av Sveriges bästa arbetsplatser 2016 1
Jonas Elgquist, vd på B3IT Connexions

B3IT grundades med visionen om att hjälpa företag och organisationer att effektivisera sin IT – och att skapa Sveriges bästa bolag för riktigt duktiga konsulter. Idag, tio år senare, är B3IT ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag med 320 seniora konsulter inom IT och management.

Det var för fjortonde året i rad som GPTW utsåg Sveriges bästa företag under galan som hölls på Cirkus i Stockholm. B3IT blev där utsedd till en av Sveriges bästa arbetsplatser inom kategorin större företag med över 250 anställda och man knep också förstaplatsen bland de större svenska konsultbolagen!

GPTW:s medarbetarundersökning visar att 97 procent av de anställda på B3IT anser att ”allt sammantaget är B3IT en mycket bra arbetsplats”. Undersökningen visar också att det fina resultatet gäller för alla grupper av medarbetare, både äldre och yngre, kvinnor och män, nyanställda och de som arbetat länge i bolaget.

– För oss som konsultbolag är det helt avgörande att våra anställda trivs. Och ett kvitto på det är att vi kommit så högt på Great Place to Works lista. Det som gör att vi sticker ut är att vi ger våra medarbetare en stor frihet och att vi har byggt en organisation med flera mindre specialistbolag. Det finns ett stort fokus på tillväxt och entreprenörskap inom B3IT, men också på mjuka värden, frihet och wellness. När vi nu fortsätter att växa är det jätteviktigt att vi värnar om våra kärnvärden, säger Sven Uthorn, koncernchef på B3IT.

För att kvala in på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser måste bolaget för det första få ett riktigt bra resultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work. Dessutom måste man göra en så kallad culture audit, som är en ordentlig genomlysning av hur bolaget arbetar för att ständigt utveckla verksamheten, förbättra för sina medarbetare och stärka kulturen i bolaget.

– Vi har fått en fantastisk feedback från våra medarbetare. Det här är första gången som vi har gjort en medarbetarundersökning och culture audit tillsammans med GPTW och vi är väldigt stolta att vi redan första året fått så bra resultat, säger Sven Uthorn.

Post Comment