B3IT förvärvar konsultverksamheten i Site of Knowledge

B3IT Management AB förvärvar den Stockholmsbaserade konsultverksamheten i Site of Knowledge AB.

Med affären övergår VD Mattias Frisk och 10 seniora konsulter till B3IT och kommer från och med juli 2016 att ingå i det helägda dotterbolaget B3IT D11 Consulting.B3IT Management

Den övertagna verksamheten omsatte ca 11 MSEK under 2015 med ett rörelseresultat på ca 1,3 MSEK.

– Vi gläds åt att kunna förstärka B3IT med den erfarenhet och spetskompetens inom framför allt telekom-sektorn som Site of Knowledge för med sig och välkomnar våra nya medarbetare, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef på B3IT.

– Vi ser en bra kulturell och kompetensmässig matchning mellan bolagen, och vi ser också betydande möjligheter att utveckla både vår verksamhet och våra kundrelationer som en del av B3IT-koncernen, säger Mattias Frisk, VD i Site of Knowledge.

Post Comment