B3IT fyller 14 år med 500 medarbetare och fortsatt stark tillväxt

Nu har B3IT över 500 medarbetare och fortsätter att växa med kvalitet. Sedan starten för 14 år sedan har bolaget fått utmärkelsen ”DI Gasell” fem år i rad och blivit utsedda till en av ”Sveriges Bästa Arbetsplatser” 2016 och 2017.

B3IT fyller 14 år med 500 medarbetare och fortsatt stark tillväxt 1B3IT har vuxit varje enskilt år, alltsedan starten och huvudsakligen genom starkt fokus på att rekrytera marknadens bästa konsulter. Under de senaste åren har tillväxten i B3IT även skett genom förvärv av nya verksamheter som stärker koncernens erbjudande och har en god kulturell matchning, som t ex Visab Consulting, INIT, Sentensia och Rebel & Bird.

B3IT har alltid haft en tydlig inriktning mot att anställa riktigt erfarna medarbetare, med ett genomsnitt på 19 års relevant yrkeserfarenhet, vilket ger en samlad erfarenhet hos våra konsulter på närmare 10 000 manår. Cirka 25 procent är kvinnor, varav flera i ledande roller som COO, CFO och VD i dotterbolag.

För att behålla ”småföretagskänslan” i den snabbt växande koncernen bedrivs verksamheten i 25 olika specialistbolag. Det innebär att varje konsult ingår i ett mindre team med kunniga kollegor som möter samma typ av utmaningar ute hos kund, vilket ger en stark gemenskap och en bra grund för erfarenhetsutbyte.

– Det känns oerhört glädjande att vi nu passerar denna milstolpe i B3ITs utveckling. Och att vi gör det med fortsatt fokus på just det som varit bolagets kännetecken sedan starten; vi vill bygga det bästa bolaget för riktigt erfarna konsulter med en stark företagskultur som präglas av entreprenörskap och engagerade medarbetare, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef samt grundare av företaget.

– Vi vet också att bolagets framgångar ytterst beror på våra kunders förtroende för att B3IT kan hjälpa dem i resan mot en allt mer digitaliserad framtid; och vi vill gärna behålla den rollen, avslutar Sven Uthorn.