B3IT inleder samarbete med Mitt Liv för ökad mångfald

Mitt Liv och B3IT inleder nu ett samarbete för ökad mångfald. B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag inom IT och Management och detta är ett led i bolagets mångfaldsarbete.

B3ITs Vd och koncernchef Sven Uthorn förklarar bakgrunden till samarbetet:B3IT inleder samarbete med Mitt Liv för ökad mångfald 1

—    Som företag vill vi gärna bidra till att utveckla samhället och just nu finns ett ökat behov vad gäller integration. Vi vet att många av våra medarbetare brinner för detta och vi tror också att samarbetet med Mitt Liv bidrar till att bygga ett brett engagemang i bolaget för värdet av mångfald och integration 

—    För de enskilda konsulter som medverkar i projektet kan det även bidra till att utveckla mentorsrollen och ge en ökad personlig kompetens i integrations- och mångfaldsfrågor.

Från och med hösten 2017 och ett år framåt kommer B3IT vara en del i ”Mitt Livs Chans” som är Mitt Livs mentorprogram. Det innebär att B3ITs konsulter får möjlighet att bli mentorer åt akademiker med utländsk bakgrund, som söker arbete med liknande kompetens.

—    B3IT kan bidra på flera sätt genom att medverka i ”Mitt Livs Chans”. Våra erfarna konsulter kan ge en bättre förståelse för hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och vad som krävs i konsultrollen. Vi kan också dela med oss av våra professionella erfarenheter och se nya möjligheter i våra nätverk. Dessutom hjälper det oss att bli ett öppnare företag samtidigt som vi breddar vårt nätverk med nya kompetenser, säger Sven Uthorn.

—    Vi är väldigt glada över att B3IT vill samarbeta med Mitt Liv och tacksamma för förtroendet som vi fått. Vi är också stolta över att B3IT i Stockholm och Göteborg genom vårt mentorprogram “Mitt Livs Chans” kan hjälpa till att öppna dörrar för utländska akademiker som vill in på arbetsmarknaden samt öka sin mångfaldskompetens inom företaget, säger Marija Djuricic, regionansvarig på Mitt Liv AB (svb) i Göteborg.