B3IT på topplistan bland Sveriges Bästa Arbetsplatser 2017

Konsultbolaget B3IT Management AB (publ) är för andra året i rad utsedda till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser av Great Place to Work (GPTW).

Entreprenörsanda, frihet för medarbetarna och en stor satsning på wellness är nyckeln till det B3IT på topplistan bland Sveriges Bästa Arbetsplatser 2017 1goda resultatet.

Under en gala på Cirkus i Stockholm den 28 mars utsåg GPTW för femtonde året i rad Sveriges bästa arbetsplatser. B3IT blev där utsedd till Sveriges fjärde bästa arbetsplats inom kategorin större företag med över 250 anställda. Bolaget är också ett av de bästa konsultbolagen i Sverige enligt mätningen.

– För oss är utnämningen mycket hedrande och ett kvitto på att vi tillsammans har lyckats skapa ett riktigt bra bolag med en utvecklande miljö för våra konsulter. Det är andra året i rad som vi blir utsedda till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef på B3IT.

– Det som är speciellt med B3IT är att vi ger våra medarbetare stor frihet och här finns också ett stort fokus på tillväxt och entreprenörskap. Med B3ITs snabba tillväxt är det extra utmanande att nå ett högt resultat då vi har ett stort antal nyanställda medarbetare. Det som gjort att vi lyckats nå den här hedrande placeringen är alla våra engagerade medarbetare som gjort ett fantastiskt jobb under året, avslutar Sven Uthorn.

B3IT grundades med visionen att hjälpa företag och organisationer att effektivisera sin IT och att skapa Sveriges bästa bolag för riktigt duktiga konsulter. Nyligen kunde B3IT för trettonde året i rad visa tillväxt med lönsamhet. Bolaget är idag ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag med runt 400 seniora konsulter inom IT och management.

Great Place to Work genomför årligen världens största arbetsplatsstudie. Utvärderingen av organisationer görs utifrån både medarbetarperspektivet, genom en omfattande medarbetarundersökning, och arbetsgivarperspektivet, där en genomlysning av verksamheten görs genom en culture audit. Jämfört med förra årets resultat så ökade Total Trust Index, som är det sammanvägda resultatet i mätningen, från 89% till 90% för B3IT. Undersökningen visade också att det fina resultatet gäller för alla grupper av medarbetare i bolaget, både äldre och yngre, kvinnor och män, nyanställda och de som arbetat länge i bolaget.