B3IT stärker satsningen på molntjänster

B3IT Management AB (publ) breddar nu sin verksamhet genom att etablera en ny affärsenhet med fokus på drift och förvaltning av molnbaserade lösningar, under namnet B3IT Cloud Services.  

B3IT stärker satsningen på molntjänster 1Genom att dra nytta av de massiva kapitalinvesteringar aktörer som Microsoft gjort i infrastruktur och tjänsteplattformar, så kan B3IT nu erbjuda sina kunder tillgänglig och säker drift av applikationer och databaser i Azure-miljö. Vare sig det handlar om nyutveckling eller transition av befintliga applikationer till molnet så kan B3IT bistå med helhetslösningar med en hög grad av flexibilitet, tillförlitlighet och genomförandeförmåga.

– I B3IT Cloud Services sätter vi nu upp ett professionellt Operations Center med övervakning och proaktiv support, säger Ronnie Eliasson, projektledare för etableringen. Inom ramen för vårt nära samarbete med Microsoft kommer vi också att kunna erbjuda prenumerationer och support på hela Office 365-portföljen

– Med etableringen av B3IT Cloud Services stärker vi vår förmåga att stötta våra kunder genom hela digitaliseringsprocessen från idé till genomförande och in i löpande drift och förvaltning, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3IT.

Verksamheten kommer att vara fullt operativ från 1 september 2017 och ha sitt säte i Göteborg, med sju erfarna och tungt certifierade medarbetare redan från start.