B3IT startar nytt bolag inom informationssäkerhet

B3IT Management breddar nu sin verksamhet genom att etablera en ny affärsenhet med fokus kring cyber security.

B3IT startar nytt bolag inom informationssäkerhet 1
May-Lis Farnes, VD B3 Cyber Security AB

För att stötta företag och myndigheter att bättre hantera risker och möta nya lagkrav, som till exempel den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Att inte ta informationssäkerhetsfrågorna på allvar kan skada en organisations varumärke och förtroende. Ytterst finns risken att förlora kunder och affärsvärden eller till och med att äventyra hela sin verksamhet.

– Det går inte att blunda för riskerna längre. Vi ser ett växande kundbehov av stöd både med att uppfylla lagkraven och att skydda sina informationstillgångar på ett nödvändigt och lämpligt sätt, säger May-Lis Farnes, VD för det nya bolaget B3 Cyber Security AB. Primärt handlar det om att arbeta på en strategisk nivå med verksamhetsutveckling, att tillföra kompetens samt ledning och styrning av IT och informationssäkerhet för att klara av de hårdare säkerhetskraven.

May-Lis Farnes har 20 års erfarenhet av att arbeta med säkerhet, med att bygga olika infrastrukturer i samhället, nationella och internationella satsningar och att hjälpa stora och små organisationer med ledning och styrning av informationssäkerhet och skydd av personuppgifter.

– Med etableringen av B3 Cyber Security AB stärker vi vår förmåga att stötta våra kunder med effektiv implementering av nödvändiga åtgärder för att leva upp till de höga kraven på informationssäkerhet genom hela digitaliseringsprocessen, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3IT.

Verksamheten är fullt operativ från 1 september 2017 med erfarna konsulter som är redo att använda beprövade metoder för att göra riskanalyser och GAP-analyser för efterlevnad av dataskyddsförordningen, samt kartläggning av behandling av personuppgifter.

– Vårt inledande fokus är att hjälpa våra kunder att leva upp till kraven i den nya dataskyddsförordningen, fortsätter May-Lis Farnes. Vi kan hjälpa organisationer att omsätta kraven till konkreta åtgärder och vi stödjer våra kunder genom hela processen.