B3IT tilldelas nytt ramavtal med Preem

B3IT Management AB (publ) blir en av tre huvudleverantörer av IT-resurskonsulter som Preem valt att skriva ramavtal med. Avtalet löper på tre år vilket fördjupar relationen mellan B3IT och Preem.

B3IT tilldelas nytt ramavtal med Preem 1Preem är idag Sveriges största drivmedelsbolag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och 30 procent av den nordiska. Preem har också utsetts till det mest hållbara drivmedelsbolaget inom branschen i studien Sustainable Brand Index, Business to Business. Till verksamheten hör även mer än 500 tankställen runt om i Sverige och man sysselsätter ungefär 3 000 personer inklusive partners och återförsäljare.

Det nya avtalet omfattar en rad olika IT-konsultroller och löper på tre år från avtalstecknandet. B3IT har tidigare verkat hos Preem som underkonsulter och får genom tecknandet av detta avtal möjlighet att fördjupa relationen.

– Det nya avtalet ger flera möjligheter för B3IT att utveckla samarbetet med Preem. B3IT blir nu en av tre utvalda, s.k. Preferred Suppliers, och vi avser att arbeta i en tätdialog med Preem för att planera och säkra upp framtida IT-resursbehov, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3IT.