Bättre koll på produkter -med mjukvara – ger mer flexibilitet

Dassault Systèmes Europachef Olivier Ribet talar sig varm om livscykelhantering. Nyckelordet är flexibilitet. Grunden i hantering är smarta sätt att använda data.

Bättre koll på produkter -med mjukvara - ger mer flexibilitet 1
Olivier Ribet är Europachef på den franska mjukvarujätten Dassault Systèmes

Olivier Ribet är Europachef på den franska mjukvarujätten Dassault Systèmes. Under ett besök i Stockholm nyligen ansträngde han sig för att förklara vitsen med företagets plattform och applikationer för livscykelhantering. Det kan nog behövas med tanke på att det handlar om ett område som säkerligen är abstrakt för många.

En enkel beskrivning av livscykelhantering för produkter (PLM, product lifecycle management) som man ser det på Dassault Systèmes är att det handlar om använda mjukvara för att ha koll på alla faser under en produkts existens. Det handlar om allt från den första insikten om att ett företag behöver hantera nya behov på sin marknad och den första designidén, till att en produkt tas ur bruk, och eventuellt också återvinns.

Nyckeln till att ha den här kollen är smart hantering av data om produkten i fråga. Ett sätt att få värde från dessa data är att dela dem mellan olika avdelningar och funktioner på ett företag.

Men det här går väl att göra med de flesta vanliga affärssystem?

̶ I SAP kan man inte se vad som händer när en tv tappas i golvet, säger Olivier Ribet.

Han syftar på att Dassault Systèmes och partner har en mängd specialiserade kring- och tilläggsapplikationer som kan köras på företagets plattform. De applikationerna använder data som hanteras med plattformen och tillför även data till plattformen.

Data i det här sammanhanget kan till exempel vara 3d-ritningar av produkter, inte bara text och siffror. Med tanke på det kanske plattformens namn, 3DExperience, är väl valt.

̶ Att bara använda rader och kolumner ger ett inflexibelt sätt att få värde av data, säger Olivier Ribet.

Just flexibilitet är något som han trycker på:

̶ Det händer många oväntade saker i ett företag. Med en lösning för livscykelhantering kan man göra snabbare och mer korrekta analyser av typen vad-händer-om.

Vad är det som kan hända, som behöver analyseras? Till exempel globala handelskrig, diverse katastrofer, samt oförutsägbara problem i största allmänhet. Lägg till det mer långsiktiga skeenden, som att preferenser på en marknad förändras över tid.

Olivier Ribet berättar om det tyska företaget Claas som tillverkar utrustning för lantbruk, till exempel traktorer. Företagets moderna traktorer är en slags rullande datacentraler och kommunikationsnav som är fullproppade med sensorer som analyser de grödor som passeras. Data från sensorerna analyseras och resultaten av analyserna kan presenteras direkt i traktorerna.

̶ Med sensordata går det att analysera vad som behöver göras med grödorna, till exempel att använda mer bekämpningsmedel. En traktor eller skördemaskin tar inte det beslutet själv, men lantbrukaren får bra beslutsunderlag. Dagens moderna maskiner är mycket mer precisa än de äldre.

Poängen är att det blir enklare att utveckla sådana här lösningar med olika produkter och tillhörande tjänster, om lösningar för livscykelhantering används.

Men har en normal lantbrukare råd med sådana här hi tech-maskiner?

̶ Det är inte givet att en lantbrukare behöver köpa en sådan här traktör. Man kan tänka sig att hyra den i stället.

Det här öppnar för en slags ”molnmodell” i en bransch som lantbruk, alltså att betala för användning av utrustning och tjänster. Med lite fantasi kan man tänka sig helt nya marknader. När det är lågsäsong för lantbrukare i det kalla Norden kanske det är lönsamt att frakta avancerade lantbruksmaskiner till andra, varmare, länder där det skördas för fullt.