Hem EVENTEvent Bevakning Befintliga lösningar visar vägen mot framtiden

Befintliga lösningar visar vägen mot framtiden

Publicerat av: Redaktionen

Hitachi Vantara Forum levde upp till de högt ställda förväntningar som vi har skrivit om förut. Ett digert program genomfördes på Six i centrala Stockholm.

Genom att presentera befintliga lösningar och relevanta kundfall gavs vi en god inblick i Hitachi Vantaras vision avseende digital transformation och allt som är kopplat till det. Data Analytics, Internet of Things (IoT), Artificiell Intelligens (AI) och Maskininlärning (ML) var några av de ämnen som belystes. Under dagen fanns även ett utställarområde som kompletterade föredragen.

Befintliga lösningar visar vägen mot framtiden 3

Richard Bradbury, VP & General Manager EMEA North på Hitachi Vantara

Dagens första föredragshållare, Richard Bradbury, är VP & General Manager EMEA North på Hitachi Vantara. Han hälsade alla välkomna och gav oss en inledande inblick i Hitachi Vantaras arbete med olika lösningar inom digital transformation. Insikten om att Hitachi som företagsgrupp har ett mycket brett utbud av både lösningar, tjänster och produkter förstärktes när Richard berättade att sedan millennieskiftet har Hitachi erhållit fler än 119 000 världsomspännande patent.

Stora förändringar de kommande tre åren

Det kommer att ske stora, närmast drastiska, förändringar under de kommande tre åren säger Richard. Han beskriver fem viktiga länkar i den kedjan. Juridiken börjar komma ifatt och standarder växer fram. Forbes prognoser pekar på att AI kommer att tredubblas under år 2019. 5G börjar bli en global realitet vilket i sin tur driver på antalet IoT-lösningar. Användningen av Virtual Reality (VR) växer och under år 2020 kommer VR att flytta ut från de traditionella VR-glasögonen. Blockchain-tekniken blir alltmer accepterad och det pågår en kamp om vem som blir först med att ta fram en användbar Plug-and-Play plattform. Sannolikt är en sådan på plats i slutet av år 2020 eller i början av år 2021 förutspår han. Till sist kommer IoT-marknaden att mogna i slutet av år 2021 och det innebär att IoT-lösningarna blir produktpaketerade.

Richard avslutar sin spaning, in i den närmaste framtiden, med att konstatera att Hitachi med sin erfarenhet av mer än 109 år inom traditionell industri och nästan 60 år inom IT står väl rustade. Att de dessutom har investerat inte mindre än 2,9 miljarder dollar de tre senaste åren, enbart inom IoT, gör inte det hela sämre.

Har själva gjort den digitala resan

Tom Christensen, CTO och Customer Advocacy Northern EMEA, tog oss med på den digitala resa som Hitachi själva har gjort. Det började med skapandet av IoT-plattformen Lumada år 2016 och fortsatte sedan med utvecklingen av digitala industrilösningar som tog fram insikter om och värdet av det data som de hade i sina befintliga lösningar. År 2018 fortsatte de med att skapa en ny affärsmodell som tar höjd för att marknaden går från produkter till tjänster. Nästa steg blir att skapa ett digitalt integrerat ekosystem med partners och kunder. Det i syfte att hitta och synliggöra ny affärsnytta.

Tom fortsätter med att berätta om några av de kundfall som de arbetar med. Ett av de exemplen är samarbetet med det svenska jätterederiet Stena Line.

Miljömässigt och ekonomiskt hållbar AI-lösning

Befintliga lösningar visar vägen mot framtiden 4

Tom Christensen, CTO och Customer Advocacy Northern EMEA

Fartygsbränslet är en stor och ständigt ökande kostnad som ofta står för en tredjedel av ett rederis kostnader. Därför är alla lösningar som kan få ner bränsleförbrukningen intressanta. Givetvis även ur ett miljöperspektiv. Hitachi Vantara har tagit fram en lösning som med hjälp av AI & ML förser fartygets kapten med ett relevant beslutsunderlag.

Ett antal externa parametrar ger insikt i viktig information som påverkar bränsleförbrukningen. Det rör sig bland annat om; vågornas riktning och höjd, fartygets hastighet och riktning, propellervarv per minut, havsströmmar, luftmotstånd och väderförändringar. Hur fartyget är lastat är en annan parameter. Till detta kopplas sedan fartygets tänkta rutt och ankomsttid.

En kapten som kanske har kört sträckan otaliga gånger tenderar att använda exakt samma rutt och hastighet vid varje tillfälle. Det blir ett invant mönster. Tanken på att spara bränsle blir inte närvarande. Hitachis avancerade lösning kan enkelt beskrivas som att kaptenen löpande får information om justeringar av navigering och hastighet. Genom att gira några grader och sänka farten med ett par knop kan stora mängder bränsle sparas. Fartyget kommer ändå att angöra nästa hamn i tid och med mindre förbrukat bränsle. Lika enkelt som genialiskt och ett konkret exempel på vilka möjligheter som den digitala transformationen ger.

Ge fingret nästa gång du handlar

Ytterligare ett intressant exempel på lösningar från Hitachi är Fingopay. Tom berättar att det handlar om att identifiera sig när man ska betala. Det sker genom att man stoppar in i sitt pekfinger i en liten läsare som läser av mönstret på venerna i fingret. Enligt Tom är det en säkrare metod än fingeravtryck eftersom de kan manipuleras rent fysiskt men venerna kommer man inte åt. Ett pilotprojekt har genomförts på Copenhagen Business School med gott resultat. Att utvecklingen inte står still blir vi påminda om när Tom berättar att det även pågår ett projekt som handlar om att ta fram ett ännu enklare sätt att legitimera sig på. Det går ut på att man helt enkelt ”swipar” (drar) fyra fingrar över sin mobilskärm. Venmönstret läses då av och säkerheten ökar eftersom man då läser av fyra fingrar istället för ett.

Utbildning i förvandling

Befintliga lösningar visar vägen mot framtiden 5Ett annat område som genomgår stora förändringar nu är utbildning och skolvärlden. Sunil Menon är Chefsanalytiker på DXC Technology och han berättar om de stora förändringar som pågår när utbildningen blir digital. Ett exempel är att man har börjat använda sig av chatbotar som avlastar lärare och övrig skolpersonal vid terminens början. Då kommer det stora mängder frågor från elever och föräldrar till skolan. Typen av frågor är oftast de samma från termin till termin och kan besvaras av en chatbot.

Sunil menar också att dagens ungdomar växer upp i Smarta hem och i Smarta städer och skolan är det tredje stället där ungdomarna befinner sig. Därför måste skolan bli ett Smart Campus som möter deras förväntningar och behov.

Data is the new Sun

Begreppet “Data is the new oil” har vi hört många gånger. Kim Naess, Chief Data Architect, på Hitachi Vantara byter ut oljan mot solen. I sitt föredrag om Data Analytics, IoT och AI förklarar han att solen fungerar som en bättre metafor eftersom den står för miljövänlig och hållbar energi. Komplexiteten inom Big Data ökar konstant och han menar att företagen generellt sett måste bli bättre på att säkra och analysera det data som de själva har i sin verksamhet. Det handlar delvis om att ändra synsätt. Att gå ifrån bilden av att ens egna data är en belastning som ska lagras och skickas på ett säkert sätt till att se det som en tillgång som skapar nya affärsmodeller.

Han presenterar fem C:n som beskriver deras IoT-satsning; Connections, Conversions, Centralisation, Cognition och Continuous improvement.

FN:s miljömål är en ledstjärna

Under dagen får vi möjligheten till ett exklusivt samtal med Tom Christensen och Richard Bradbury. Vi frågar dem hur de ser på Hitachis egen resa de senaste åren?

”Det här är det första eventet där vi pratar lösningar istället för hårdvara och mjukvara. Det känns mycket mer relevant och det är en strategi som har mognat fram under de senaste åren. Kunderna vet att vi har såväl hårdvara som mjukvara men det intressanta är att prata med våra kunder och partners om hur vi tillsammans kan lösa deras behov och utmaningar”, säger Tom.

”Vi är ett IT-bolag men vi fastnar inte i tekniken. Teknikerna och personalen inom forskning & utveckling måste prata med varandra, då händer det saker. De kommande åren vill vi bli det mest innovativa företaget och då blir det naturligt för kunderna att vända sig till oss”, förklarar Richard.

Ett par av dagens föredragshållare relaterade till FN:s miljömål och vi frågar varför de gjorde det?

”I Japan är Hitachi otroligt stort och ett företag som många vill arbeta på. Företagets kultur är präglad av social innovation och det finns en stolthet i företaget. Om vi hjälper människor till ett bättre liv så är det också bra för oss”, svarar Tom.

”Hitachi växer i lugn takt och vi tänker ofta 20-30 år framåt i tiden. Att flera av dagens föredrag berör FN:s miljömål är naturligt eftersom vi stödjer ett hållbart tänkande och tar fram många lösningar som hjälper människor att få tillgång till mat, vatten, sjukvård, energi och transporter med mera. I den japanska kulturen är samarbete en viktig del och det är något som driver företaget framåt”, avslutar Richard.

Full kontroll räddar liv

Befintliga lösningar visar vägen mot framtiden 6

Till vänster är David Kolundzija Senior events manager world wide och Katariina Montonen Senior regional marketing manager

Mark Bouldin, Subject Matter Expert, på Hitachi Vantara gav oss en mycket intressant inblick i ett verkligt projekt runt Smarta städer och Video-intelligens. I den Indiska delstaten Andhra Pradesh har man skapat ett – State Command and Communication Center. Lösningen består bland annat av fler än 18 000 kameror.

Från ett centralt kontrollrum utrustat med Asiens största bildskärm som är drygt 25 meter bred (!) kan man övervaka ett stort antal samhällsfunktioner. Det handlar om försvunna bilar och personer, var alla ambulanser och brandbilar befinner sig, jordbrukens behov av bevattning, brottsbekämpning, tornadovarningar och översvämningar. Det är bara några av de saker som centret kan hjälpa medborgarna med. Det yttersta målet är att skapa ett tryggare och säkrare samhälle.

Mark berättar att systemet i år varnade för en kraftig tornado vilket ledde till att man evakuerade ett stort antal människor innan den slog till. Tack vare det var det endast ett fåtal som dog jämfört med den tornado som drabbade regionen för cirka 20 år sedan då 10 000-tals människor dog.

Det är ännu ett exempel på att Hitachi först pratar konkreta lösningar och därefter låter tekniken skapa de system och applikationer som behövs för att lösa ett behov eller en utmaning.

Länk till Hitachi Vantara Forum: https://hitachivantaraforums.com/event/stockholm/

Länk till Lumada Video Insights as Video, IoT Analytics and DataOps Drive Smart Spaces Growth and Innovation: ttps://www.hitachivantara.com/en-us/news-resources/press-releases/2019/gl190514.html

Läs mer om projektet med elektron mikroskop: https://www.linkedin.com/pulse/co-creation-case-sweden-how-make-electron-microscopy-tom-christensen/

Läs mer om Hitachi Vantara: www.hitachivantara.com

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information>>