Bergab outsourcar sin IT-miljö till Nordlo

Nordlo, Nordens IT- och digitaliseringspartner, har inlett ett nytt samarbete med Bergab där Nordlo levererar en komplett outsourcing av servermiljön för Bergab.

Bergab outsourcar sin IT-miljö till Nordlo 1
Jörgen Nilsson, IT-chef Bergab, Karl Nilja, Operativ chef Nordlo Göteborg City.

– Detta är den andra affären på kort tid som vi vunnit inom outsourcing och vi är både glada och stolta att Bergab, ett specialistföretag med tekniska konsulttjänster inom områdena berg, mark och vatten, har valt Nordlo som sin helhetsleverantör för IT, säger Claes Willén, vd för Nordlo Göteborg City och Stockholm City.

Nordlos åtagande omfattar drift av IT-infrastrukturen samt den virtuella servermiljön för kontoren i Göteborg och Stockholm.

– Nordlos erbjudande med fokus på ansvarstagande och kontinuerlig utveckling av vår IT-miljö passade bra in på vår kravbild. Genom ett nära samarbete skapar vi nu själva en effektivare IT-organisation där fokus flyttas från daglig drift till utveckling och fokus på vår kärnverksamhet, säger Jörgen Nilsson, IT-chef på Bergab.

Nordlos och Bergabs samarbete kommer resultera i en kontinuerlig förbättring och effektivisering av Bergabs servermiljö, där Nordlo tar ett stort ansvar för leveransen.

– Vi ser verkligen fram emot samarbetet med Bergab. Möjligheten för oss att ta ett stort ansvar för leveransen passar oss perfekt. Bergabs IT-chef Jörgen Nilsson har bidragit stort till att detta projekt kunde genomföras med ett så bra resultat, säger Karl Nilja, Operativ Chef på Nordlo Göteborg City.