Berika dina produkter i molnet

Med buller och bång lanserades inRiver Product Marketing Cloud på ständigt växande inRiver PIMpoint Summit, ett event som arrangeras årligen.

Berika dina produkter i molnet 1
Ulrik Viebke, Senior PIM Analyst

Det är lätt att ryckas med i alla coola presentationer från inRiver. Därför reder Avensias PIM- & affärsanalytiker Ulrik Viebke här ut vad inRivers spårval innebär både på kort och lång sikt.

Satsningen på molnet kommer att underlätta för dig som vill komma igång med PIM med så lite friktion som möjligt. Du behöver till exempel inte planera för att installera och underhålla produkten i en maskin i ditt företags serverhall. Förutom avtalsmässiga anpassningar mot en molntjänst har även den tekniska plattformen och alla bakomliggande processer i utvecklingsledet styrts om till en molnbaserad lösning. Framöver kommer alla kunder att dela samma grundläggande tekniska plattform, och ovanpå detta tillförs ett kundunikt lager med säkra skikt mellan kunder för att säkra dataintegriteten.

Vad innebär en molntjänst för ditt företag?

Med en molnbaserad och centraliserad lösning kommer ny funktionalitet och rättningar i produkten att kunna läggas ut mycket snabbare då ledtider för uppgraderingsprojekt i princip försvinner. Detta blir såklart en kostnadsbesparing. Du som kund kommer hela tiden att ha den mest aktuella versionen och tillsammans med din implementationspartner kan du fokusera på att bli effektivare i verktyget och arbeta bort flaskhalsar, istället för att följa upp buggrättningar och planera för uppgraderingar.

Prestandamässigt kan beräkningen av ett prestandatak göras utifrån ett större kundunderlag. Detta innebär att risken för att systemet ska överbelastas minimeras. Det är också lättare för tjänsteleverantören att vara proaktiv genom att skala upp systemet innan det riskerar att gå tungt eller styra om prestanda till vissa geografiska områden med tunga prestandabehov. Därmed går det att skruva på tjänsten så att kundupplevelsen alltid maximeras.

Ett ofta förekommande missförstånd är att det är mer osäkert med lagring i molnet, något som mest bygger på okunskap. Ta till exempel Salesforce CRM, som är en av världens mest sålda molnlösningar. Stora världsledande bolag har valt den tjänsten för något så affärskritisk som kunddata. ERP-system är i full fart på väg ut i molnet med till exempelvis Dynamics 365. Företag som skaffar en molntjänst för sin produktberikning har också insett att informationen är säkrad med synnerligen tuffa säkerhetssystem på samma – eller bättre – sätt som hos en traditionell hostingpartner. Om vi skrapar på ytan handlar detta om tillit aktörerna emellan som delvis stärks med välskrivna avtal.

Vad innebär det för dig som redaktör?

Produktens funktioner för dig som redaktör och sättet att jobba i verktyget kommer i grund och botten att förbli detsamma. Du kommer att känna igen dig i alla funktioner, alla arbetsflöden och framförallt hur verktyget ser ut.

I samband med releasen passar inRiver på att lägga till några vassa funktioner som gör livet lite enklare, samtidigt som de fräschar upp layouten på några ställen för ett mer modernt intryck. I det stora hela är det inte här och nu som redaktörer kommer att märka stor skillnad, men förutsättningarna kommer ganska snart att förändras i positiv bemärkelse.

Tidigare kunde man tvingas vänta på nya funktioner i samband med nästa stora release ett halvår senare, med konsekvensen att man inte jobbat i ett felfritt verktyg och heller inte på ett effektivt sätt kunnat ta in nya funktioner. Den tiden är nu förbi. När ny funktionalitet eller nya appar ska tillföras kan det numera göras utifrån vad som efterfrågas mest av användarna och leverans sker sedan till molntjänsten så fort den är utvecklad och testad. Den nya approachen innebär såklart att slutanvändare av produkten kommer att kunna få ett kraftfullare verktyg mycket snabbare, och således hitta avlastningar i sitt dagliga arbete för att kunna bli effektivare med större processer.

Som du säkert redan noterat har inRiver tagit detta kliv med användarna i fokus.

Vad innebär det för inRiver?

För inRiver innebär det att kontakten med kunder kommer att öka överlag, då de erbjuder en tjänst med driftansvar istället för en produktlicens. Detta innebär att man genom sitt kundvårdsteam kommer att ha en tajtare dialog med kunder, samtidigt som man snabbare kan styra upp produktnära funktioner.

När lanseringar ska göras sker utrullning på en server i molntjänsten åt gången så att man tidigt kan säkerställa att allt fungerar som det är tänkt. Alla användare får sedan tillgång till ny funktionalitet och det är därför ännu viktigare framöver att ha en partner med lång erfarenhet kring att skriva korrekta anpassningar, så att de till fullo supportas av produkten även på sikt. Från inRivers sida är det också kritiskt att förändringar görs på ett kontrollerat sätt så att API:er som används av kunders lösningar inte påverkas.

Där partners tidigare haft första kontakt vid eventuella problem i driften kommer inRiver att ha ett utökat ansvar. Detta ställer krav på dimensioneringen av deras support, medan ärenden kring de anpassningar som utförts av implementationspartners fortsätter att hanteras genom partnern precis som tidigare. Det finns däremot uppenbara vinster i att alltid låta supportärenden gå genom implementationspartnern för att slippa hantera flera olika kontaktvägar beroende på vilken typ av ärende det handlar om. Låt partnern göra jobbet, det vinner du på.

InRiver kommer framöver att snabbare kunna ta del av mycket detaljerade loggar, då de har tillgång till alla dataloggar från alla installationer samtidigt. Därför kan inRiver inte bara se vilka problem som förekommer ofta, utan även få tydlighet kring vilka användare som drabbas mer frekvent av ett visst problem. När problemet hanterats av utvecklarna kommer en rättning kunna avhjälpa ett problem för många användare samtidigt och man kan direkt följa upp för att se till att felet inte längre är kvar. Ibland kan även problem åtgärdas utan att användare ens varit medvetna om risken för att drabbas.

Vad innebär det för din implementationspartner?

I princip är det ingen skillnad. All förberedelse och skapande av en datamodell samt uppstyrning av arbetsflöden kommer att ske på exakt samma sätt som tidigare. Samtidigt kommer all projektmetodik som man jobbat efter att fortsätta precis som innan.

Att utföra anpassningar av produkten innebär, precis som tidigare, att en utvecklare har vissa ramar att förhålla sig till. Däremot kommer det att ställas ännu större krav på att skriva ”snygg kod” som använder de utvecklargränssnitt som produkten är försedd med. Att kringgå systemgränssnitten har historiskt försvårat vid exempelvis uppgraderingar, ofta med en onödigt kostsam prislapp som konsekvens. När det nu inte tekniskt kan byggas utanför dessa ramar riskerar vi därför inte att få dessa negativa konsekvenser. Det finns en tydlig disciplin att förhålla sig till i utvecklarledet i större omfattning än tidigare – och det är bra.

Å andra sidan kommer utvecklare som är vana att använda databasen för felsökning vid tillfällen så som när integrationer byggs att stöta på en återvändsgränd, då databasen inte är tillgänglig för utvecklarna. Med detta faktum i ryggen gäller det att hålla sig till standardfunktionalitet i så stor utsträckning som möjligt, så att uppgraderingsjobb och integrationsarbeten inte behöver bli onödigt kostsamma. Ett nytt synsätt på felsökning behöver introduceras för de utvecklare som idag är vana att jobba nära databasen. En gissning är att verktyg för felsökning för utvecklare kan vara på gång så att en utvecklare enklare kan lyfta på motorhuven för att lyssna efter var det skramlar.

En annan positiv nyhet är att inRiver i samband med den nya lösningen har förenklat processen för att lyfta ut förändringar i datamodellen från testmiljö till produktion. Tidigare har risken för att fel begås på grund av den mänskliga faktorn varit överhängande. Men nu finns kundens olika miljöer samlade på ett ställe och det finns fina verktyg för att kunna ta en acceptanstestad miljö och lansera just de förändringar som man för stunden behöver ha ut i produktion. Hatten av för inRiver för detta initiativ!

Vad innebär det för prislappen?

Vi kommer inte att gå in på några specifika kostnadsbilder här och nu, för det är en dialog som du som kund själv för med tjänsteleverantören. Men om man bara lägger två licensavtal sida vid sida så kan molntjänsten vid första anblick verka vara en dyrare lösning. Däremot finns det en rad detaljer som är lätta att missa när man utforskar den totala kostnadsjämförelsen mellan en on-premise-lösning och molntjänst:

Drift och underhåll

Den mest uppenbara kostnaden, kostnaden för driften, är inkluderad i licensavtalet för din molntjänst. Du slipper kostsamma licenser för operativsystem och databaser samt sparar tid då du slipper hantera patchar och uppdateringar. Med en molntjänst behöver du alltså inte planera för en beställning av en miljö och spendera tid på setup och konfiguration för att lösningen ska fungera korrekt. Du slipper även hantera lagring och underhåll av backuper.

Säkerhet

Molntjänsten tillför kraftfull säkerhet centralt, men lösningen blir bättre utan att påverka prislappen då den inbakade kostnaden slås ut på många kunder. Att man delar produkten med alla andra är förvisso sant, men så fort det handlar om extensions och produktinformation hamnar det i en helt annan lagringsyta. Så du kan vara trygg – din data kan rent tekniskt inte blandas ihop med andra användares, även om ni alla kommer åt samma gränssnitt och upplevelse. Det enda ni delar på är kostnaden.

Prestanda

I en lösning i egen regi brukar vår rekommendation vara att ha en miljö som kan svälja tillfälliga prestandatoppar, ett utrymme och processorkonfiguration som dessvärre kostar pengar även om du inte använder det. Med dynamisk prestanda tar molntjänsten höjd för alla kunders prestandabehov. Eventuella toppar för andra kunder kommer således inte att märkas för din lösning.

Hantering av programfel

Det har blivit en del av vår vardag – vi är människor och att det förekommer felaktigheter är fullt naturligt. Förmågan att hitta eventuella misstag blir kraftfullt förbättrad när inRiver har en större mängd dataloggar att få feedback från. Ofta kan man till och med upptäcka problem innan användare själva har konstaterat dem. Möjligheterna att kunna åtgärda misstag tidigt är en stor fördel för en centraliserad miljö i molnet där ledtiderna kommer att kunna kortas ner. Vad är allvarliga programfel och följande hanteringstid kring dessa värda i pengar?

Effektivare verktyg

Med en centraliserad lösning kan inRiver lättare hitta var de kan minska belastningen på din arbetstid och nya effektivitetshöjande funktioner kommer att kunna tillföras. Ditt arbete underlättas av att du mycket snabbare kan ta del av dessa, eftersom att du inte längre behöver vänta ett halvår på att ditt önskemål ska kunna förverkligas. Vad är din arbetsbelastning värd?

Implementationspartner

Valet av implementationspartner är viktigt då längre erfarenhet kring implementation håller nere felsökningstiderna. Tidigare hade partnern själv mer koll på sin felsökning och kunde lättare prioritera i och med att insynen i databasen fanns tillgänglig. ”Quick fixes” så som justeringar direkt i databasen blir framöver inte möjliga, vilket gör att en lösning med standardkomponenter är gynnsamt, såvida man inte tar med lite extra felsökningstid i beräkningarna.

Effektivare förvaltning

Nya behov som framkommer efter avslutat projekt blir behandlade precis som tidigare. Förslag på ny funktionalitet får däremot en kortare sträcka från förslag till beslut, och vidare till färdig implementation. Därmed är det enklare att väga in behov, tid och kostnad för lösning av nya önskemål.

Planering för uppgraderingsprojekt kommer vi framöver endast kunna läsa om i historieböckerna. I och med molntjänsten behöver vi inte längre läsa om ny funktionalitet som man skulle kunna få i framtiden – vi kan istället fokusera på det dagliga arbetet där vi vill vara så effektiva som möjligt.