Betydande nordamerikansk mobiloperatör väljer Clavisters virtuella säkerhetslösning

Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, meddelar idag att en betydande mobiloperatör i Nordamerika har valt att implementera Clavisters virtuella säkerhetslösning i sitt nätverk.

Betydande nordamerikansk mobiloperatör väljer Clavisters virtuella säkerhetslösning 1Clavisters lösning underlättar operatörernas övergång till en SDN/NFV-miljö och ger mobiloperatören i detta specifika fall ett robust och virtualiserat brandväggsskydd för de driftskritiska OSS/BSS-komponenterna i nätverket.

Den initiala ordern är begränsad i storlek, men förväntas växa i takt med att kunden expanderar med ytterligare tillämpningar och med högre kapacitetsbehov.

“När mobiloperatörerna nu börjar komma en bit på vägen i sin övergång till SDN/NFV, ökar också medvetenheten om cybersäkerhetshot och de allvariga konsekvenser de kan få. Det är givetvis glädjande att se att operatörerna nu börjar ta hoten på allvar och väljer att implementera professionella säkerhetslösningar som kan växa med både ökande kapacitetsbehov och mer komplexa hotbilder. Att få förtroendet att leverera till en av de viktigaste mobiloperatörerna på den nordamerikanska marknaden är givetvis väldigt hedrande”, säger John Vestberg, VD och koncernchef för Clavister.