Blogg: ”Det är inte säkert att dagens stora partner förblir viktigast framöver”

Canalys Channels Forum 2014
Rachel Brindley och Tim Shepherd på var sin sida om HP:s Emea-kanalchef Alessandra Brambilla.

Alessandra Brambilla har sitt första möte imorgon klockan sju. Sedan har hon ytterligare 19 möten med personer från partnerledet under onsdagen och torsdagen. Och det är värdefulla möten, understryker hon. Canalys Channels Forum, där vi befinner oss, är egentligen enda gången hon får möjlighet att prata med partner som inte är HP-partner. Hon säger det två gånger:

– Det är viktigt att lyssna, och pekar mot örat.

Att hon säger det två gånger beror nog inte på att hon vill betona det, utan snarare på att hon hör hur jag emellanåt trasslar med engelskan och vill försäkra sig om att jag uppfattar vad hon säger.

I ständig förändring

– Kanalen blir viktigare för hela branschen, inte bara för oss. Och vi har kommit en lång väg med vårt partnerprogram, vi får bra feedback från partner men vi får också höra sådant som gör att vi måste fortsätta utveckla det. Och det kommer vi alltid att behöva, det måste vara i ständig förändring eftersom världen förändras, säger hon.

Vi sitter på en takterass fem våningar upp. Ute på redden vilar ett gigantiskt kryssningsfartyg och några mindre båtar. På gatan nedanför pågår det förväntade franska nattlivet.

Här uppe har Canalys låtit duka upp en generös buffé som den samlade pressen och utvalda leverantörer bjuds på.

Vi har precis pratat med en av analytikerna, Rachel Brindley, som fokuserar på kanalen och den förändring som sker mot tjänster. Det är en gigantisk förändring, medger hon, men säger också att den går långsamt.

Servrar fortsätter öka

När ämnet kommer in på serverförsäljning säger både hon och Alessandra att de ser en ökande trend för de stora, etablerade varumärkena.

– Vi ser det inte i siffror än, säger Rachel, men trenden är tydlig på andra sätt.

HP har förvisso redan sett den i siffror, för sin del. Enligt IDC-siffror ökade den med 4,2 procent under årets andra kvartal, mot en volym som åter gör dem större än IBM. Deras marknadsandel låg på 25,4 procent under kvartalet.

Vad ligger bakom den ökningen i era böcker?

– Det är flera drivkrafter. En är att många partner bygger egna datacenter för att kunna leverera tjänster, säger Rachel och Alessandra flikar in att det också pågår en uppdatering drivet av nya versioner av servermjukvara.

Men tjänster, eller snarare it som tjänst, är temat för Canalys Channels Forum i Cannes och apropå det är Alessandra snabb med att påpeka att det i allt högre grad handlar om hybridlösningar på olika sätt. Och att det kommer att behöva ske förflyttningar av system och data mellan lokala och externa molnlösningar.

Det är något som kommer att ge partner mer jobb, men det kräver att de blir mer av integratörer, understryker hon.

Våga ta ställning

Kraven på partner ökar. Komplexiteten ökar. Både i leverantörers utbud och i vad kunderna behöver och efterfrågar. Det leder till att alla behöver fokusera mer.

– Som partner kan du inte jobba långsiktigt med för många leverantörer. Det går inte att hantera den komplexitet som finns idag, och som tilltar. Du måste våga ta ställning och välja vilka leverantörer du ska jobba med.

Något senare säger hon spontant att kanalen överlag verkar må bättre än den gjorde för några år sedan. Delvis vill hon låta HP och övriga leverantörer ta åt sig äran – med rätta. Men det handlar också, säger hon, om att många partner börjat agera på ett annat sätt och hjälper kunder i högre grad.

– Partner kommer att få en allt viktigare roll för kunder. Och utvecklingen kommer att innebära att det inte är säkert att de partner som är stora idag kommer vara de viktigaste framöver. För att bli framgångsrik som partner idag krävs andra kompetenser än tidigare, säger hon.

 

 

Post Comment