Telia M2M Symposium

Här en blixtblogg från Telia M2M Symposium. Henrik Rådmark är där under förmiddagen och lyssnar, pratar med besökare – och skriver.

Hundratals kunder och partner har idag klivit in i IT-branschens egen (vad det verkar) bryggerisal på Münchenbryggeriet i Stockholm. Ämnet för dagen är sakernas internet, IoT, eller M2M som Teliasonera själva föredrar att kalla det med ett lite mer ålderdomligt uttryck.

Nå, mer specifikt är ämnet hur man bör bete sig för att tjäna pengar på detta, som man för övrigt inte längre behöver någon kristallkula eller kikare för att se eftersom utvecklingen redan tagit fart. I inbjudan hävdar Teliasonera att bara under en dag kopplas 31 000 nya enheter upp, en siffra man kommit fram till i en undersökning man gjort tidigare tillsammans med Arthur D Little.

Konferencier är framtidsdoktorn Petra Sundström. Först ut på stora scenen är operatörens affärschef Hélène Barnekow kl 9.00.

OBS! nyaste inläggen överst

Kl 11.47

Patrik Löwendah, AvanadeI Avanades monter träffar vi Patrik Löwendahl. Han berättar snart att han gillar eventet bland annat för att det ger honom  möjlighet att träffa så många andra från andre delar av ekosystemet.

Så IoT händer nu, säger alla här, stämmer det?

– Det beror på vilken del man menar. Kommunikationen har ju funnits väldigt länge. Det som är nytt är att få kunskap av datat och då kunskap och insikt av det. Att bygga applikationer ovanpå, som inte bara handlar om tillverkande industri.

Ser du att det händer hos kunder nu, konkret?

Flera kunder ser det här och bland annat jobbar vi med NCC Road, där man funderar på hur de kan skapa en ny intäktsström utifrån det faktum att man gör vägarna smarta, för att samla data för att sedan kunna sälja den informationen och skapa nya affärsmodeller.

Var ligger de främsta utmaningarna för er i det här?

– Det handlar om informationen, att kunna förstå den och och se hur man får fram ett värde ur den.

– Att koppla upp saker och ting är ganska simpelt, men att dra slutsatser är något annat. Och då pratar vi om sådant som predictive analytics – att kunna se in i framtiden och göra forecasts, och om att kunna jobba med preemptive maintenance, vilket vi bland annat gör med tåg i England, för att kunna upptäcka ett servicebehov innan tågen går sönder.

Behöver ni anställa nytt folk eller handlar det ferämst om att trimma det ni har?

– Det handlar mycket om att trimma det vi har. Men man pratar mycket om en ny roll, Data scientist, som är specifik för att kunna hjälpa till att bygga de nödvändiga modellerna så att man kan dra meningsfulla slutsatser.

Vilket kundsement är hungrigast?

– Svårt att sägs, retail driver det ganska mycket. Healthcare driver, offentlig sektor och städer också. Men framför allt är det företag som söker konkurrensfördelar – oavsett bransch. De som tänker så, mer än att skydda det befintliga, jobbar mycket mer med IoT.

Det trycks mycket på partnerskap här, att det är särskilt viktigt när det gäller IoT?

– Det är särskilt viktigt när det gäller innovation och förflyttning, och IoT är ju just det. För inget företag kan ha alla den kunskap som krävs själv.

Event som det här – är det nyttigt eller bara en skön dag på stan?

– Det är väldigt meningsfullt, att träffa människor, interagera. Och just den här innovationsandan. Vi kommer hit som en implementatör, någon som bygger applikationer ovanpå en [hårdvarumässig teknisk lösning].

– Här finns folk som bygger sensorer, så här kan jag se dem och konkret tänka in i mitt businesskoncept. Och tvärtom, någon som ser vår applikation kan säga ’med vår sensor skulle ni kunna lägga till den här funktionaliteten’.

–  Så där kommer vi tillbaka till att det är viktigt med flera aktörer som jobbar tillsammans.

Kl 11. 05

IMG_0451

Det är kaffepaus tillika mingelpaus. Vi letar oss bort till partnern Prevas monter och träffar affärsutvecklingschefen Björn Andersson.

IoT händer nu, säger alla här. Stämmer det och varför i så fall?

– Jo det stämmer absolut, och det är flera olika saker som ligger bakom. Dels har ju infrastrukturen, både mobilt och internt, det är ju först nu det har kapacitet att användas för det här. Och så användarmognaden.

– Just den nordiska marknaden och i synnerhet nordisk industri har ju ett behov av att bli globalt konkurrenskraftiga. Vi har löner mot oss, vi har högre kostnadslägen och en liten hemmamarknad.

– Så för att bli konkurrenskraftiga måste vi ta till nya metoder, och information är ju det nya konkurrensmedlet. Tidigare räckte det att du hade bra maskiner och arbetsprocesser. Det räcker inte nu.

Hur märker ni själva av det ökade intresset?

– Prevas jobbar ju med industrikunder till största delen och vi har jobbat med det här i över 15 år, även om det inte har kallats IoT.

– Vad som händer nu är att man tar in det i sin företagsstrategi istället för att se det som en teknisk lösning. För 15 år sedan berättade jag om ett nytt projekt då, med Findus, där man kopplade upp skördetröskorna för att få kolla på skörden av ärter. Systemet används fortfarande, men då var det mer ett skördeoptimeringssystem men det är ju ett bra exempel på IoT.

– Då var det för att man hade ett problem att lösa, men nu måste man använda IoT som ett konkurrensmedel. Och då är det företagsledningen som måste bestämma sig – vad ska vi göra för att bli mer konkurrenskraftiga? Det handlar liksom inte om att flytta huvudkontoret eller något, utan man måste använda information som ett konkurrensmedel.

– Tittar du på de mest hajpade företagen idag, som Google, Facebook – vad är det de har egentligen? Information, bara.

– Atlas Copco, Sandvik och dem måste tänka i nya banor. För snart kommet maskinrna någon annanstans ifrån.

Hur märker ni av uppsvinget i er verksamhet?

– Nordiska industeiföretag börjar mogna i det här, på strategiplanet är vi inte riktigt där än, men det är väldigt många som startar projekt, och som vaknar och inser att IoT är något de måste engagera sig i.

Men det befinner sig ändå alldeles i början?

– Jajaja, en bransch som kommit igång och ser konkret nytta är energibranschen. Vi kör ju ett proejkt med Eon, 100 Koll, där använder man … man har kunder som vill ha lagre energiförbukhing, bättre service. Ok, då kopplar man upp dem.

– Men det är nya branscher som inte ens jag har i sinnet som kommer att börja använda det här på nya sätt.

Vilka kundsegment är hungrigast?

– Jag tror att många som har ett fotfäste i it och elektronik har lättare att ta till sig det här. De tyngre verkstadsföretagen har en längre väg att gå. Men de kommer, vi har bara sett början på det här.

Alla som har pratat från scenen idag trycker på vikten av partnerskap. Är det verkligen så viktigt?

– Jo, det är det. Vi kan hjälpa till med affärsmodeller, teknikutveckling, industriella analysverktyg – vi har ju de delarna sedan 30 år tillbaka. Sen behöver man köpa in produkter, ingen är heltäckande på det här.

– Det är ju utmaningen, att det spänner så brett, både teknologiskt och affärsmässigt. Utmaningen är också internt hos kunden, ett företag som ska implementera IoT måste få alla delar i verksamheten, marknad, sälj, utveckling, service och så vidare, att vara eniga om en riktning.

 

Kl 10.02

IMG_0450

Jonas Persson, vd Microsoft Sverige. Han börjar med att prata om Internet of your things. Utmaning: du har en begränsad tid att fånga användarens uppmärksamhet men en obegränsad mängd data. IoT kommer att förstärka utmaningen.

– Att koppla samman enheter är bara början. Att skapa mening av information är en stor utmaning.

Kundperspektivet: Det är stort, det är ”stökigt”, det är förvirrande. Det här stärker behovet av att samarbeta.

– IoT är inte heller ett standardiserat begrepp, vilket gör att olika kunder har olika uppfattningar om vad det är eller borde vara.

Marknadsperspektivet: Komponentkostnader sjunker, efterfrågan på uppkopplade enheter accelererar, fler maskiner kommunicerar med varandra, de ekonomiska fördelarna är enorma.

– Sammanfattningsvis så ser vi inte en revolution, snarare en evolution av det kunderna redan gör och har.

Varför behöver kunderna IoT nu? För att skapa insikter, stärka konkurrenskraft och förbättra kundupplevelsen.

”IoT startar med dina saker”.

– Börja med den befintliga infrastrukturen, lägg till fler enheter till dem som redan finns, utvinn mer värde ur den information som redan finns.

Sedan blir han mer specifik och pekar på en rad Microsoft-produkter och -tjänster som är eller kan vara en del av IoT, men konstaterar att allt är inte Microsoft, ”det kan också vara Android eller andra plattformar”.

Petra Sundström kommer upp på scenen:

– Du har en PhD i teoretisk kemi. Hur hjälper det dig i ditt jobb?

JP – Något jag lärt mig är att antaganden är modern till alla screw-ups …

PS – Hur ser du på området ur ett multidisciplinärt perspektiv?

JP – Innovation handlar om att presentera problemet för en grupp med representerar olika områden, med olika bakgrund – men att alltid utgå från användaren.

PS – Hur gör ni det här på MS?

JP – Våra kunder är konsumenter och företag. Så vår organisation måste spegla den sammansättningen. Om jag bara hade 40+ ingenjörer skulle jag inte kunna möta mina kunders behov. IoT bär med sig så stora löften att om vi inte tar in rätt folk kommer det att bli ett stort problem framöver.

PS – Jag har slutat använda Runkeeper. Det ger mig samma värde varje gång … men jag vill ha mer. Hur kan vi skapa det?

JP – Det är svårt. (han tar av sig sitt smarta armband) Fokus måste flytta från att koppla upp saker till att skapa insikter utifrån det som finns … ‘Jonas, du är fet, du måste äta mindre’.

 

Kl 9.34

IMG_0447

Charlotta Sund, chef Ericsson norra Europa och Centralasien, tar plats på scenen. Ericsson har gått från hårdvaru- till mjukvarubolag, konstaterar hon. ”Vi har tagit steget in i nätverkssamhället.”

– Och utvecklingen innebär en kraftig förändring som påverkar oss alla. Utmaningen är att följa med i den.

Ny undersökning:

Vid 2020

… kommer 90% av alla över 6 års ålder ha en mobiltelefon.

… kommer det finnas 6,1 miljarder smartphone-abonnemanf.

… kommer mängden videotrafik vara 10x idag.

”Det sker också en förändring i marknaden. Olika branscher slås samman – eller delar av branscher. Nya typer av aktörer dyker upp. Du kommer att påverkas oavsett vilken bransch du befinner dig i, och du måste omfamna förändringen.”

– Det kommer att vara en del av livet, av samhället.

Avslutningsvis uppmanar hon besökarna att bygga partnerskap. Det är nödvändigt för att nå framgång, säger hon varpå Petra Sundström kommer tillbaka och ställer frågor. Sammanfattningsvis handlar de om att Ericsson är stora och starka, att partnerskap med Ericsson kan gagna båda parter på helt nya sätt och att många gör misstaget att ta för stora grepp. Börja i liten skala, råder Charlotta Sund.

 

Kl 9.19

IMG_0442

Hélène Barnekow. ”Användaren driver utvecklingen.” Utvecklingen kräver en ny strategi för Telia. ”Vi behöver förbättra ‘core’. M2M en viktig del.

Företag i alla branscher ”kopplar upp affären”.

– Det ger obegränsade möjligheter.

Och tillväxten är snabb, konstaterar hon och visar en bild som illustrerar en 30%-ig ökning på årsbasis.

– Det är nästan en revolution!

”Ekosystem är en förutsättning för att IoT ska hända.”

Petra Sundström kommer upp på scenen:

PS:  – Varför händer IoT nu?

HB: – Det börjar verkligen påverka människors liv på flera plan. Och inte bara tekniken är mogen, utan även användarna.

PB: – Varför händer det så mycket i Norden?

HB: – Det finns en öppenhet i samhället för teknik, men också det att det finns så många företag och aktörer som driver innovation här.

 

Kl 9.10

IMG_0443

Petra Sundström, konferencier, har nyligen bytt jobb och sitter nu på Husqvarna Group. Hon talar om sin bakgrund på SICS och Mobile Life … och förstås om sina nya arbetsgivare och deras nya koncept Connectivity Hub, där IoT är central. Hennes frågor som hon vill belysa under dagen tillsammans med föreläsarna.

Förväntningar ute på fältet?

Partnerskap?

Ett multidisciplinärt område.

Säkerhet

Att skapa mening med IoT

Kl 9.01

Hans Dahlberg, Teliasonera.
Hans Dahlberg, Teliasonera.

Hans Dahlberg inleder. ”M2M händer nu”, är temat för dagen. Ny produkt från Teliasonera: M2M-in-a-box, för att förenkla implementationen, och för att ”enkelt kunna se vad M2M kan innebära för dig”.

 

Post Comment