Bräcke diakoni väljer Zetup som ny IT-leverantör

Bräcke diakoni överlåter utvecklingen av sin framtida IT-miljö till Zetup.

Det innebär ett mångårigt avtal där Zetup kommer att ansvara för Bräckes IT-miljö med mål att utveckla och effektivisera IT-plattformen i takt med att Bräcke växer.zetup

För Bräcke diakoni är det viktigt med en fungerande och stabil IT-miljö för att kunna leverera hög kvalitet till vårdmottagaren.  Tillgänglighet och funktion i kritiska verksamhetssystem innebär att Bräckes cirka 1500 anställda kan planera sin dag, vilket ger en effektivare vardag utan onödiga stillestånd.

En helt ny plattform kommer att byggas upp där digitalisering och flexibilitet är viktiga delar. Den nya miljön kommer att ge Bräckes verksamhet möjlighet till ökad produktivitet, mobilitet och kvalitet.

Uppdraget innebär bland annat att Zetup kommer att ansvara för driften av hela Bräcke’s IT-infrastruktur samt support till verksamheten. Projektet för övertagande är uppstartat och Zetup kommer inom kort att ta över ansvar för drift och support.   Zetup levererar sedan tidigare liknande åtaganden med mycket lyckat resultat. Bland annat till kommuner såsom Lerum, Partille och Upplands-Bro där vårdservicen ställer höga krav på tillgänglighet av IT-tjänster.

Post Comment