Brist på kompetenssatsningar riskerar hämma IT- & telekomföretag

Bland landets IT- och telekomföretag uppger 85 procent att det nuvarande ekonomiska läget är tillfredsställande eller bra.

Brist på kompetenssatsningar riskerar hämma IT- & telekomföretag 1
Staffan Bjurulf

Det framgår av en konjunkturundersökning som Sveriges Ingenjörer genomfört bland fackligt förtroendevalda i näringslivet. Hela 37 procent tror dessutom på ett bättre läge kommande halvår. Det goda läget innebär också att en hög andel av ingenjörerna (48 procent) har för mycket att göra på jobbet.

– Landets IT- och telekomföretag vädrar morgonluft. Efterfrågan stiger och de kommande sex månaderna ser allt bättre ut, säger Staffan Bjurulf, näringspolitisk expert på Sveriges Ingenjörer.

När det kommer till kompetensutveckling på företagen finns dock anledning till oro. Enligt de svarande har bara knappt hälften en känd budget på området. Samtidigt har satsningen på kompetensutveckling minskat kraftigt de senaste fem åren: bara fyra procent rapporterar en ökning medan hela 35 procent av företagen uppger att det minskat. Det placerar IT- och telekomsektorn längst ner bland samtliga undersökta branscher.

– Branschens snabba omställning i kombination med kraftigt minskade insatser på kompetensutveckling är mycket oroande för den framtida konkurrenskraften inom IT-& telekomsektorn, säger Staffan Bjurulf, näringspolitisk expert på Sveriges Ingenjörer.

Sammanfattning av läget för branschområdet IT&Telekomföretagen i Innovations- och konjunkturrapporten från Sveriges Ingenjörer oktober 2017

Konjunkturen

–        85% säger sig ha en tillfredsställande eller god ekonomisk situation

–        37% bedömer att det blir ännu bättre kommande halvår

–        4% tror att det blir sämre

–        48% av ingenjörerna upplever en för hög arbetsbörda

–        44 % uppger att man nyanställt de senaste sex månaderna

Kompetensutveckling

–        Knappt hälften av företagen har en känd budget för kompetensutveckling.

–        Företag som minskat sin kompetensutveckling de senaste fem åren är 31% fler än de som ökat

–        En femtedel av företagen har en långsiktig plan för kompetensutveckling

–        74% av företagen får tag i rätt teknisk kompetens