Bristen på kvinnor inom big data-branschen bromsar utvecklingen

Den tekniska utvecklingen är något av det mest fascinerande som hänt under 2000-talet. De tekniska innovationer och lösningar som vuxit fram sedan millenniumskiftet har drivit utvecklingen framåt i ett rekordsnabbt tempo och skapat mängder av nya affärsmöjligheter.

De tekniska storföretagen i Silicon Valley är idag de hetaste arbetsgivarna och lockar mängder av människor. Mitt i denna snabba utveckling bör vi dock ställa oss frågan; Vart är alla kvinnor?

crystal-valentine-mapr_
Crystal Valentine, VP Technology Strategy, MapR.

Bristen på kvinnor i branschen är en fråga som undersökts och diskuterats av såväl forskare och universitet som kollegor och företag. Anledningen till att vi bör framhålla kvinnor i teknikbranschen är enkel; brist på mångfald är dåligt för affärerna. Jag är professor i computer science inom big data så jag gillar att backa mina argument med siffror och statistik. Sedan 2007 har McKinsey & Company utfört grundliga undersökningar kring sambandet mellan antalet kvinnliga chefer och affärsresultat. De har funnit att bland Fortune 500-företagen har företag med tre kvinnliga chefer eller fler:

  • 66 % högre avkastning på investerat kapital
  • 42 % högre omsättning
  • 53 % högre avkastning på eget kapital

Catalyst har gjort en liknande undersökning bland Fortune 500-företag och kommit fram till att företag med kvinnor i högre ledningsbefattningar har:

  • 35 % högre avkastning på eget kapital
  • Ökat sin avkastning till investerare med 34 %.

Detta är inte abstrakta antaganden– detta är vetenskapliga bevis som tydligt länkar kvinnligt ledarskap till affärsmässig framgång. Trots detta är det brist på kvinnor i ledarbefattning bland big data-företagen. Därför blir det extra viktig att skapa förståelse för varför kvinnor undviker computer science och tekniska arbeten samt hur vi bör gå tillväga för att motarbeta detta.

I forskning som denna finns en hel del intressanta insikter och tankar kring problematiken. Studien framhåller bland annat att det inom IT-branschen finns ett gammalt antagande om att kvinnors kompetens inom IT är för låg. Detta påverkar kvinnornas bild av sig själva vilket gör att trösklarna för kvinnor in till ledningsrummen blir ännu högre. Detta är något vi måste jobba aktivt för att ändra på. Som ett steg i denna utveckling har bl.a. organisationen Women in Big Data startats. Via bl.a. event och föreläsningar vill organisationen uppmuntra och locka fler kvinnliga talanger till branschen. Organisationen samarbetar med de stora företagen i branschen och har idag fler än 500 medlemmar.

“Jag hoppas att denna organisation växer ytterligare och att vi får se fler likande projekt runtom i världen för att få in fler kvinnor i branschen. Det kommer alla gynnas av! “Crystal Valentine, VP Technology Strategy, MapR.

Post Comment