Bristfällig teknologi skapar ineffektiva arbetsplatser

Tidstjuvar i form av tekniska begränsningar på arbetsplatsen leder till onödigt hög
arbetsbelastning hos medarbetare och hälften av svenska medarbetare upplever en
obalans mellan privatliv och arbetsliv.

Lika många uppger att befintlig teknik på arbetsplatsen inte hjälper dem att optimera sin tid. Detta visar en ny undersökning utförd av Censuswide på uppdrag av Ricoh.Bristfällig teknologi skapar ineffektiva arbetsplatser 1

Obligatoriska arbetsuppgifter som inte leder det direkta arbetet framåt kan skapa både
irritation och frustration hos medarbetare. Den senaste tiden har flera yrkesgrupper låtit
påtala hur tidskrävande arbetsuppgifter som ökat pappersarbetet har skapat en känsla av
minskad arbetsglädje. Samtidigt meddelar Försäkringskassan att antalet utbrända svenskar
sexdubblats under de senaste sju åren*. I en undersökning utförd av Censuswide på
uppdrag av Ricoh framgår det att majoriteten av svenska medarbetare upplever en obalans
mellan privatliv och arbetsliv.

Ny teknologi som leder till en effektivare arbetsvardag skulle kunna vara en möjlig lösning på
problemet, uppger majoriteten av de tillfrågade. Nästan 1 av 2 svenska medarbetare tycker
samtidigt att den nuvarande teknologin på arbetsplatsen inte hjälper dem att bli som mest
effektiva och upplever att de i snitt skulle kunna spara 7,3 timmar i veckan med tillgång till
rätt tekniska hjälpmedel.

— Vad de här siffrorna säger oss är att det finns en frustration till följd av undermålig
teknik på flera arbetsplatser. Det finns redan ett flertal tekniska lösningar för att
underlätta i hemmet, så som smarta kylskåp och robotdammsugare. Vi menar att det
finns precis lika stor potential att införa effektiv teknologi på arbetsplatsen som kan
fungera tidsbesparande för medarbetarna och därmed förhoppningsvis minska både
stress och irritation, säger Magnus Christerson, marknadschef på Ricoh.

Bland de arbetsuppgifter som svenska medarbetare anser vara mest tidsslösande finns
hantering av mejl, där mer än en tredjedel uppger att mail stjäl mest tid från arbetsdagen.
Även globalt ligger mejlhantering i topp bland aktiviteter som anses vara tidskrävande,
onödiga och frustrerande.

Undersökningen i korthet:
• Svenska medarbetare tror att de skulle spara i snitt 88 minuter om dagen om de hade
tillgång till rätt teknik.
• 52 procent av de svenska medarbetarna uppger att de upplever en obalans mellan
privatliv och arbetsliv och tror att ny teknologi skulle kunna lösa problemet.
• Endast 55 procent av de svenska medarbetarna upplever att den teknologi som de
använder idag hjälper dem att bli som mest effektiva
• 49 procent av de svenska medarbetarna anser att möten är den största källan till
tidsslöseri under arbetsdagen